Hoppa till huvudinnehållet
Lagerarbetare

Digitala lösningar för lagerhantering gör arbetet mer ensamt, anser lagerarbetare.

Bild: Pexels/Tiger Lily

Digitalisering

Ny teknik gjorde jobbet mer ensamt

Högre arbetstempo, mer stress och mindre social kontakt med kollegor. Så uppfattar många lagerarbetare det när en allt större del av deras arbete automatiserats. Det framkommer i en ny rapport från Handelsanställdas förbund.

I rapporten Människa-maskin-arbete har Handelsanställdas förbund undersökt den nya teknikens påverkan på lagerarbete och hur införandet och användningen av digitala lösningar upplevs av de anställda. Rapporten bygger bland annat på en enkätundersökning med drygt 900 lagermedarbetare.

Var tredje svarande tycker att ny teknik har gjort arbetet stressigare och lika många är oroliga för att deras jobb ska försvinna som en konsekvens av automatisering. Högre arbetstempo, mindre möjligheter att påverka sitt arbete och mindre social kontakt med kollegor är andra nackdelar som lyfts.

Åsa Cajander, professor i människa–datorinteraktion vid Uppsala universitet, har forskat på området automatisering och arbetsmiljö i drygt 20 år och hon är inte förvånad över rapportens resultat.

Åsa Cajander
Åsa Cajander, professor i människa–datorinteraktion vid Uppsala universitet
Bild: Mikael Wallersteth

– Vi har tyvärr samma problem i dag som vi hade när jag började forska på detta 2002. Vi har inte blivit bättre på att få med arbetsmiljöfrågor i digitaliseringen och samtidigt har digitaliseringen blivit allt mer komplex. Om vi för 20 år sedan arbetade med ett system kan det i dag handla om 15–20 olika system på en arbetsplats, säger hon.

Ta med användarna vid utveckling

En ingrediens som ofta saknas när automatisering och ny teknik införs är enligt Åsa Cajander fokuset på människorna som ska använda den.

– Vi behöver skapa ny teknik tillsammans med dem som ska använda den. Här har min egen yrkesgrupp en viktig roll. Ingenjörer som skapar tekniken tar alltför sällan med det mänskliga perspektivet. I stället ligger fokus på rationella aspekter, som effektivitet och ekonomiska värden, säger hon.

Det är också ofta fokus när system ska upphandlas. Beslut fattas utifrån ekonomiska aspekter och mer sällan utifrån medarbetarnas behov. Åsa Cajander pekar på flera risker med att stirra sig blind på ett systems inköpspris. Om den nya tekniken inte är anpassad till medarbetarnas behov visar forskning att känslan av meningslöshet, stress och osäkerhet på arbetet ökar, samtidigt som engagemang och motivation bland de anställda minskar.

Automatisera de tråkiga arbetsuppgifterna

– Vi håller på att göra samma misstag som under industrialiseringen med löpande-bands-arbete där människor blir styrda av processer, i stället för tvärtom, säger Åsa Cajander.

För att teknik ska kunna bidra till en bättre arbetsmiljö behöver vi byta perspektiv, menar hon. I stället för att införa ny teknik överallt där det är möjligt bör vi fokusera på att införa teknik där det kan skapa nytta för medarbetarna.

– Om du automatiserar de tråkiga arbetsuppgifterna, då kan arbetet överlag bli roligare. Teknik kan också göra arbetet mer effektivt vilket kan skapa tillfredsställelse när vi får mer gjort, säger Åsa Cajander.

Viktigt med kompetensutveckling

Hon rekommenderar att låta medarbetare testa och utvärdera nya system innan de införs.

I rapporten Människa-maskin-arbete lyfts kompetensutveckling som en viktig åtgärd för att underlätta införandet av ny teknik. Det ligger i linje med forskningen.

– Kompetensutveckling för de anställda är jätteviktigt när man inför ny teknik. Men många tänker att det räcker med att skicka över en manual över vilka knappar som gör vad men fokus behöver ligga på hur du ska använda den nya tekniken i ditt arbete för att den ska fungera bra, säger Åsa Cajander.

Hon konstaterar också att även om det finns mycket att göra för att skapa bättre förutsättningar för att ny teknik ska stötta snarare än försämra arbetet, är det få av oss som vill backa bandet.

– Vi kan klaga hur mycket som helst på ny teknik och nya system, men samtidigt är det ingen som vill gå tillbaka till pappershantering i arbetet, säger hon.      

TIPS

Lyckas med införandet av ny teknik

  • Fokusera på att införa teknik där det kan skapa nytta för medarbetarna, snarare än överallt där det är möjligt.
  • Låt medarbetare testa och utvärdera nya system innan de införs – och låt deras upplevelse påverka valet av lösning.
  • Kompetensutveckling för de anställda är avgörande när ny teknik ska införas. Den bör fokusera på hur medarbetaren ska använda den nya tekniken i sitt arbete för att den ska fungera bra.

Källa: Åsa Cajander, professor i människa–datorinteraktion vid Uppsala universitet

bild på Katharina Hedström

Katharina Hedström

Mer om Digitalisering

Senaste om Mer om arbetsmiljö