Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsmiljöarbete

Daglig reflektion ökade arbetsglädjen

På Norrlands universitetssjukhus har korta reflektionsmöten blivit nyckeln till ett förbättrat samarbete. Denna metod visade sig vara särskilt värdefull under pandemin.

I en snabbt föränderlig värld kan det verka kontraproduktivt att stanna upp och reflektera över gårdagen. Men för personalen vid hand- och plastikkirurgen vid Norrlands universitetssjukhus har detta blivit en oumbärlig del av deras arbetsdag. Genom att avsätta tid varje morgon för reflektion förbättrades inte bara den psykosociala arbetsmiljön, teamets samarbete stärktes också markant.

Veronica Blomberg, biträdande verksamhetschef och avdelningschef på Norrlands universitetssjukhus
Bild: Privat

– Vi ville på ett enkelt sätt följa upp det som varit bra och mindre bra och prata om hur vi kan förbättra oss, säger Veronica Blomberg, biträdande verksamhetschef och avdelningschef.

Med hjälp av en organisationspsykolog vid företagshälsan har de det senaste året använt metoden After Action Review (AAR) – ett kortare reflektionsmöte varje vardagsmorgon. 

– Tack vare detta kan vi spegla gårdagen och fråga oss om vi klarade kärnverksamheten och hur den psykosociala arbetsmiljön var.

Värdefullt under pandemin

När pandemin kom 2020 pausades till stor del arbetet, men klinikens operations- och mottagningsenheter fortsatte med att använda metoden, något som betydde mycket.

– Om vi inte gjort det vet jag inte hur vi hade klarat oss genom pandemin, säger Veronica Blomberg.

Att reflektera över arbetsbelastningen och patienternas tillstånd var inte det enda målet med metoden. Den hjälpte även personalen att hantera sina känslor och ge varandra stöd i tuffa tider.

– Vi tvåbenta varelser tenderar att fokusera på det negativa och glömma bort det positiva. Genom reflektion lärde vi oss att trots hög arbetsbelastning kan vi hitta positiva aspekter i vår dag, som att uppskatta ett gott samarbete eller en lugn lunchstund. Vi belyser detta innan vi tar upp det som varit svårare, säger Veronica Blomberg.

Metoden ledde till färre fel

Enligt henne har det klinikövergripande arbetet med metoden After Action Review blivit en integrerad del av personalens arbetsmiljö:

– Våra medarbetare känner väl till våra två kärnuppdrag. Dels att utföra vårt arbete på bästa möjliga sätt, dels att alltid söka förbättringar. Detta omfattar allt från våra arbetsuppgifter till hur vi tar hand om vår arbetsmiljö, oavsett om det är fysiska förhållanden eller vårt psykosociala klimat.

På kliniken finns planer på att fler enheter ska anamma denna reflekterande metod inom en snar framtid.

– Varje fredag genomför vi en omfattande reflektionsövning där operations- och mottagningsteamen tillsammans utvärderar veckan som gått. Genom denna process har vi inte bara ökat effektiviteten och produktiviteten, utan också minskat felen och stärkt arbetsglädjen i teamet, avslutar Veronica Blomberg.

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö