Hoppa till huvudinnehållet

Att vara en av få kvinnor på en mansdominerad arbetsplats och vice versa, ökar risken för sexuella trakasserier enligt en ny rapport.

Bild: Canva

Sexuella trakasserier

Att vara i minoritet ökar risken för sexuella trakasserier

Att vara en av få kvinnor på en mansdominerad arbetsplats eller en av få män på en kvinnodominerad arbetsplats ökar risken för att utsättas för sexuella trakasserier. Det visar en ny studie som bygger på data från SCB.

Att utsättas för sexuella trakasserier på jobbet är tre gånger vanligare för kvinnor än för män i Sverige, enligt en rapport från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS. Rapporten ”Sexuella trakasserier på jobbet ökar den ekonomiska ojämställdheten” bygger på data från Arbetsmiljöundersökningen som görs av SCB på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

Men både kvinnor och män löper ökad risk att utsättas för sexuella trakasserier om de är i minoritet på sina arbetsplatser. De personer som utsätts tenderar att byta jobb, vilket i sin tur befäster ojämlikhet i arbetslivet enligt Johanna Rickne, professor i nationalekonomi.

Leder till jobbyte

– När kvinnor utsätts lämnar de ofta arbetsplatser med ett relativt högt löneläge och en stor andel män och söker sig till mer lågbetalda arbetsplatser med färre manliga kollegor. Detta bidrar i sin tur till att befästa löneskillnaderna mellan könen.

Det finns många vinster med att förebygga sexuella trakasserier på arbetsplatsen, enligt forskarna. Två tredjedelar av arbetstagarna känner till minst ett fall av sexuella trakasserier i sin bransch. Eftersom många undviker att söka sig till företag där de hört att sexuella trakasserier förekommit blir det svårare och dyrare för de företagen att rekrytera.

Johanna Rickne och hennes forskarkollega, Olle Folke, professor i statskunskap vid Uppsala universitet, anser också att förebyggande arbete mot sexuella trakasserier, ökar möjligheterna för företag att locka de bästa förmågorna och rekrytera från arbetsmarknaden i stort.

Ladda ner rapporten: 

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Sexuella trakasserier

Senaste om Mer om arbetsmiljö