Hoppa till huvudinnehållet

För att klara den demografiska utmaningen där färre ska försörja en växande äldre befolkning, är det inte bara viktigt att skapa ett arbetsliv

Bild: Istock

Generationer

”Unga måste komma in snabbare i arbetslivet”

För att klara den demografiska utvecklingen där färre ska försörja en växande äldre befolkning, är det inte bara viktigt att skapa ett arbetsliv där vi orkar arbeta längre. Unga måste också komma in betydligt tidigare på arbetsmarknaden. Det säger Lars Stjernkvist, ordförande för Kansliet för hållbart arbetsliv.

I september 2021 inrättade regeringen ett kansli för hållbart arbetsliv. Genom att identifiera behov och föreslå åtgärder arbetar nu kansliet med att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv.

För två månader sedan lanserade kansliet sin första delrapport där man identifierat några utvecklingsområden för att tillgodose kompetensförsörjningen. Ett av uppdragen är att reda ut hur vi ska klara av att betala ut pensioner i framtiden.

Lars Stjernkvist
Lars Stjernkvist, ordförande för Kansliet för hållbart arbetsliv.
Bild: Privat

– Men det handlar också om finansieringen av hela välfärden. Det har redan tagits många beslut men mer behöver göras, inte minst för att driva på arbetet för att förbättra arbetsmiljön. Vi måste se till att människor orkar och vill arbeta heltid under hela arbetslivet, säger Lars Stjernkvist, ordförande för Kansliet för hållbart arbetsliv, och före detta partisekreterare i Socialdemokraterna.

Han konstaterar att det har varnats länge för att den demografiska utvecklingen kommer att leda till allvarliga problem.

– Det är svårt att få tag i folk och vi ser ökade kostnader för vård och omsorg och pensioner. I många länder är det än mer akut, men inte minst kompetensförsörjningen är ett bekymmer redan idag i Sverige. 

Vill arbeta mot åldersdiskriminering

Enligt Lars Stjernkvist blir det för ensidigt att enbart fokusera på ett förlängt arbetsliv som en nyckellösning.

– Självklart behöver vi se till att de som vill jobba längre får göra det, att vi kommer åt den åldersdiskriminering som finns. Delegationen senior arbetskraft visade att åldersdiskriminering finns och lämnade en rad förslag. Vi kommer att driva dem vidare. Men vi måste också se till att unga kommer in snabbare i arbetslivet och att de som i dag står utanför arbetsmarknaden får en chans komma in. 

Många unga helt utan sysselsättning

Lars Stjernkvist vill poängtera att en förbättrad arbetsmiljö kan bidra till att rädda välfärden.

– Om sjukskrivningarna inom vården och omsorgen sjunker till snittet på hela arbetsmarknaden, då ökar vi arbetsutbudet med motsvarande cirka 25 000 anställda. Vi har helt enkelt inte råd med dåliga arbetsmiljöer. 

Statistiken inbjuder inte på någon munter läsning, omkring 15 000 personer under 30 år varken arbetar eller studerar i dag.

– Effekten om vi inte får till en förändring är att de personliga och samhälleliga kostnaderna blir höga. En sliten slogan är att alla behövs, men den stämmer verkligen.

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Generationer

Senaste om Mer om arbetsmiljö