Hoppa till huvudinnehållet

Innan pandemin var det få företag som tänkte på att smittförebyggande arbete ingår i arbetsmiljöansvaret.

Bild: Istock

Smitta

Smittförebyggande arbete viktigt även efter pandemin

Mer än hälften av arbetsgivarna brast i sitt arbete med att förebygga smittspridning under pandemin. Det visar en inspektion som Arbetsmiljöverket gjort. Många hade aldrig tänkt på smitta som en arbetsmiljörisk innan pandemin.  

En av de vanligaste bristerna på arbetsplatserna var att inte undersöka och bedöma smittrisker. Det saknades också kunskap om hur man jobbar smittsäkert.  

Malin Cato, inspektör på Arbetsmiljöverket
Malin Cato, inspektör på Arbetsmiljöverket.
Bild: Privat

– Det handlar om basala hygienrutiner, till exempel hur och när man ska använda handskar och att använda rätt slags rengöringsmedel, säger Malin Cato inspektör på Arbetsmiljöverket som genomfört nästan 3 000 inspektioner på bland annat butiker, skolor och i kollektivtrafiken. 
 
Många tänker nog att smittskyddsarbete endast berör vård, omsorg och laboratoriearbete. Men smittrisk är något man måste hantera inom alla branscher, även när det inte råder en pandemi. 
 
– Vår förhoppning är att arbetsgivarna under corona-pandemin fått upp ögonen för att smitta är en arbetsmiljörisk, säger Malin Cato. 
 
För trots att förebyggande arbete mot smittspridning är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) visar arbetsmiljöverkets inspektion att det fanns brister hos mer än hälften av arbetsgivarna.  
 
– Men jag skulle nog säga att det ser betydligt bättre ut i dag på de inspekterade arbetsplatserna, för jag tycker vi har nått ut bra med vår information om smittförebyggande arbete, säger Malin Cato.  
 
Den riktade inspektionen utfördes under coronapandemin på uppdrag av regeringen inom så kallade högriskbranscher. 
 
– Vi har fokuserat på yrken där det förekommer många kontakter mellan människor och där man inte har möjlighet att jobba hemifrån, säger Malin Cato. 
 
I inspektionen exkluderades branscher där personalen erbjöds vaccination i ett tidigt skede som till exempel sjukvård och äldrevård. Dessa branscher har i stället inspekterats inom ramen för andra tillsynsinsatser. Även folktandvården exkluderades eftersom de redan ingår i en bredare satsning på förbättrat arbetsmiljöarbete. 
 
En bransch som utmärkte sig i positiv bemärkelse i tillsynsinsatsen var tandvård i privat regi. 
 
– De hade generellt sett både kunskap om hur man arbetar med smittrisker och bra rutiner för detta arbete, säger Malin Cato och berättar att det i övrigt inte var någon yrkesgren som stack ut. 

Tänkte bara på att skydda gäster 

Hennes uppfattning är att bristerna som framkom i inspektionen ganska väl speglar läget på arbetsplatser generellt i Sverige.   
 
– Många har infört en massa åtgärder under pandemin, men glömmer ofta att undersöka vilka risker som faktiskt finns och göra en ordentlig riskbedömning, säger Malin Cato. 
 
Ett exempel på detta är restaurangbranschen där man ofta varit noga med att glesa ut antalet gäster i en lokal men glömt bort att skydda sin egen personal. Arbetstagarna har ofta fortsatt att servera vid borden och plockat undan smutsig disk utan att använda handskar. 
 
– Man har tänkt på att minimera smittrisken för kunderna men inte tänkt lika mycket på personalen, säger Malin Cato. 
 
En viktig lärdom man dragit under pandemin är vikten av bra ventilation i lokaler där det vistas många personer. 
 
– Det gäller inte minst i skolor och förskolor. Förutom bra luftflöden är det viktigt att vädra ut ordentligt både några timmar före och efter att verksamheten öppnas, säger Malin Cato. 
 
Hon poängterar att smittförebyggande arbete alltid ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, inte bara under en pandemi. 
 
– Det finns ju många andra smittrisker än coronavirus, som till exempel RS-virus, influensa och kräksjukan. Det finns stora vinster med att hålla sin arbetsplats frisk, säger Malin Cato. 
 

bild på Kerstin Karlsson

Kerstin Karlsson

Mer om Smitta

Senaste om Mer om arbetsmiljö