Hoppa till huvudinnehållet

Om industrin inte lyckas rekrytera och locka ungdomar finns risken att fler företag flyttar sin produktions utomlands, enligt Henrik Smedmark.

Bild: Trä- och möbelföretagen

Rekrytering

Fördomar får unga att rata yrkesprogram

Press från föräldrar och fördomar gör att många unga väljer bort yrkesprogram när de ska välja gymnasium, enligt en ny undersökning. Det tycker Henrik Smedmark på Trä och Möbelföretagen, TMF, är synd eftersom yrkesprogram kan leda till en variationsrik arbetsmiljö, bra lön och många utvecklingsmöjligheter.

Just nu gör Sveriges 15-åringar sitt gymnasieval. En studie från Ungdomsbarometern som gjorts på uppdrag av TMF visar att 46 procent av de som ska göra sitt gymnasieval upplever press från föräldrarna att välja ett högskoleförberedande program. Samtidigt svarade hälften av ungdomarna i studien att de skulle må bättre av att läsa en praktisk utbildning.

– De väljer en teoretisk utbildning för att det förväntas av dem trots att de skulle må bättre i en varierad och praktisk miljö. Det finns en tro på att det bara är de teoretiska utbildningarna som leder till bra yrken och status i arbetslivet, säger Henrik Smedmark som är utbildningsansvarig på TMF.

Han säger att flera undersökningar pekar på att yrkesprogrammen faktiskt innebär större möjligheter till utveckling och vidareutbildning i arbetslivet, liksom högre lön. Dessutom jobb direkt efter gymnasiet.

– I vår bransch kan vi till exempel erbjuda alltifrån möbelsnickeri och produktutveckling till programmering och avancerade robotar. Den som går en teoretisk utbildning har ofta ett första jobb inom besöksnäring eller handel.

Henrik Smedmark säger att finns en felaktig föreställning om att det bara är de som läser de teoretiska programmen som sen kan plugga vidare på högskolan.

– Det där är inte riktigt sant. Det är fullt möjligt att läsa vidare på högskolan om du väljer ett yrkesinriktat program också. Du kan läsa in högskolebehörigheten parallellt med yrkesstudierna och du har också rätt att läsa in behörigheten på komvux. Har du däremot läst Samhällsprogrammet är det väldigt svårt att få en yrkesutbildning efter gymnasiet.

Finns det en föreställning om att industrijobben är smutsiga och kanske farliga?

– Det beror på vilken kontakt man har med industrin. På orter där det finns en nära koppling till en industri vet såklart ungdomarna där att ett industrijobb kan vara alltifrån traditionellt produktionsjobb till produktplanering, teknik, logistik och ekonomi.

Vad kan den ungdom som väljer ett jobb inom industrin förvänta sig av arbetsmiljön?

– Industrin har arbetat hårt med att förbättra arbetsmiljön, det gör att vår industri i dag inte är mer riskfylld än många andra arbetsplatser. Eftersom det ständigt pågår ett systematiskt arbetsmiljöarbete identifieras och elimineras risker som upptäcks. Fördelen med industrin är att det är en kontrollerad miljö där risker kan minimeras.

Hela 74 procent av ungdomarna som svarade i Ungdomsbarometern tror att fler skulle välja praktiska utbildningar om de hade högre status. Studien visade också att 25 procent av de unga som har gått eller går ett högskoleförberedande program hade övervägt ett yrkesprogram, men valt bort det i slutändan.

– Det är brist på arbetskraft inom industrin i Sverige. Lyckas vi inte rekrytera och locka ungdomarna till oss finns risken att fler företag flyttar sin produktions utomlands, säger Henrik Smedmark.

Fakta: Undersökningen genomfördes på uppdrag av TMF, tillsammans med Ungdomsbarometern, bland 508 ungdomar från hela Sverige i åldern 16–24 år. Fältperiod:3–14 december 2021.

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Rekrytering

Senaste om Mer om arbetsmiljö