Hoppa till huvudinnehållet
Sexuella trakasserier

Allvarliga konsekvenser av sexuella trakasserier

Att utsättas för sexuella trakasserier på arbetsplatsen kan få stora konsekvenser för den psykiska hälsan. Det visar en ny stor studie från Karolinska Institutet.

Sedan tidigare är det känt att sexuella trakasserier på jobbet ökar risken för psykisk ohälsa. Men den nya studien visar att konsekvenserna är allvarligare än man tidigare trott. Den som utsätts riskerar att drabbas av långvarig psykisk ohälsa som kräver behandling med antidepressiva eller ångestdämpande medel.

Bild Katrina Blindow
Katrina Blindow är doktorand vid Karolinska Institutet.
Bild: Karolinska institutet

– Resultaten tyder på att sexuella och genusbaserade trakasserier kan ha varaktiga konsekvenser för de utsatta. Det behövs därför bättre kunskap inom hälso- och sjukvården om att sådana trakasserier i arbetet kan ge upphov till allvarlig psykisk ohälsa, säger Katrina Blindow, doktorand vid Karolinska Institutet och en av studiens författare i en kommentar.

Andra faktorer kan påverka

I studien som bygger på en enkätundersökning, rapporterade i genomsnitt 5,2 procent av över 23 000 deltagare, att de utsatts för sexuella trakasserier på sin arbetsplats de senaste 12 månaderna. Via läkemedelsregistret kopplade forskarna svaren till deltagarnas uttag av antidepressiva och ångestdämpande läkemedel.

Analysen visade att de som utsatts för sexuella trakasserier hade drygt 20 procents högre risk att behöva använda antidepressiva eller ångestdämpande läkemedel. Men forskarna påpekar att det kan finnas andra faktorer än de man tagit hänsyn till som kan påverka kopplingen.

Ladda ner studien

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Sexuella trakasserier

Senaste om Mer om arbetsmiljö