Hoppa till huvudinnehållet

Att läsa mejl eller chatta med kollegor under videomöten är vanligt, enligt en undersökning från Microsoft.

Bild: Karolina Gabrowska

Digitalisering

Multitasking vanligt när kameran är av

Att göra andra saker under videomötet har blivit standard om man får tro en undersökning som Microsoft gjort med sina anställda. Att ha många videomöten under en arbetsdag samt mötets längd påverkar om vi ägnar oss åt multitasking eller inte.

Att personer som deltar i videomöten gör andra saker samtidigt är vanligt, enligt en undersökning som Microsoft gjort och som publicerats av Tech Republic. 30 procent av deltagarna i undersökningen ägnade sig åt sin mejl och 25 procent åt arbete med filer, som exempelvis Word-dokument, under pågående videomöten. Att chatta med kollegor under mötet eller titta på kattbilder är andra exempel ur undersökningen på multitasking-aktiviteter.

Under långa möten eller möten tidigt på dagen är det vanligare att deltagarna tappar fokus. Undersökningen visar också att risken att deltagarna multitaskar är högre om fler än tio personer deltar eller om mötet är 80 minuter eller längre. 

På återkommande veckomöten är det också svårare att fånga deltagarnas uppmärksamhet än på möten som bokas in med kort varsel.

Att komma i kapp med sina arbetsuppgifter är en anledning till att anställda ägnar sig åt multitasking. En annan är att det blivit en strategi för att hantera ångest under pandemin som gör det svårt att fokusera på möten.

Men det finns skäl att försöka sluta göra annat under pågående möte. Endast 15 procent upplevde att multitasking gjorde dem mer effektiva. De flesta uppgav att de blev mindre engagerade i jobbet och mentalt utmattade. Kollegorna uppfattade dessutom multitasking som oartigt.

TIPS

Minska multitasking på videomötet

  • Undvik att förlägga videomöten tidigt på morgonen.
  • Försök dra ner på antalet deltagare på videomötet. Om vissa deltagare inte har konkreta uppgifter på mötet mer än att lyssna kanske de kan få informationen på annat sätt?
  • Gör mötena kortare eller se till att schemalägga pauser.
  • Uppmuntra deltagarna att ha på sin kamera.
  • Ge deltagarna uppgifter så att de behöver vara aktiva under mötet.
bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Digitalisering

Senaste om Mer om arbetsmiljö