Hoppa till huvudinnehållet

För yngre medarbetare är den sociala gemenskapen på jobbet viktigare än för äldre medarbetare.

Bild: Fauxels/Pexels

Arbetsklimat

Jobbgemenskap värderas lägre

Knappt hälften av svenskarna anser att den sociala gemenskapen med kollegor inte är lika viktigt nu jämfört med före pandemin. Men vissa saknar den – i synnerhet yngre medarbetare. Det visar en ny studie.

Knappt hälften av svenskarna anser att den sociala gemenskapen med kollegor inte är lika viktigt nu jämfört med före pandemin. Men vissa saknar den – i synnerhet yngre medarbetare. Det visar en ny studie.

Nästan hälften (45 procent) av svenskarna värderar den sociala gemenskapen med kollegor lägre än innan pandemin, enligt en undersökning av Kantar Sifo på uppdrag av konsultföretaget Kvadrat.

Men 34 procent ser fortfarande gemenskapen med kollegor som lika viktig. Framförallt är det unga i åldrarna 18–34 år där en av fyra värderar gemenskapen mer nu än före pandemin. Minst viktig är samvaron för anställda mellan 50 och 65 år.

– Enligt en del forskare är det sociala samspelet och kunskapsutbytet centralt både för företags konkurrenskraft och för oss som individer. Att ingå i ett större sammanhang som man trivs i är viktigt för upplevelsen av lycka i arbetslivet. Företag måste hitta sätt att uppmuntra detta och hitta nya sätt att mötas, annars riskerar vi en social baksmälla för att folk prioriterar bort gemenskapen, säger Anna Edshage, ansvarig för Kvadrats Göteborgskontor, i en kommentar.

Balans i livet viktigare

En annan pandemieffekt är att balans i livet värderas högre nu jämfört med innan pandemin.

– Många, framför allt de med yngre barn, har i och med pandemin och hemarbete fått en bättre balans i livet utan tidskrävande pendling. Detta är också en grupp som är väldigt positiva till att starta eget – bland de med barn upp till tre år har nästan hälften (48 procent) drömt om att starta eget och därmed ännu mer kunna styra över sin egen tid, säger Anna Edshage.

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 19–27 augusti 2021.
Totalt intervjuades 2385 personer i åldern 18–65 år och i sysselsättning.

 

 

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetsklimat

Senaste om Mer om arbetsmiljö