Hoppa till huvudinnehållet

Allt för starka vänskapsrelationer på jobbet kan upplevas som exkluderande, enligt ledarskapsutvecklaren Alexandra Thomas.

Bild: Buro Millennial/Pexels

Arbetsklimat

Bästis med kollegan – inte alltid en god idé

Att bli god vän med en kollega kan göra att jobbet känns tryggare och roligare. Men det finns också risker med allt för starka kompisrelationer, enligt psykologen och ledarskapsutvecklaren Alexandra Thomas.

Många upplever att de har svårt att ta steget från kollega på jobbet till kompis på fritiden. En del personer har ett tydligt jobb-jag som skiljer sig från den personlighet de visar på fritiden eller i privata sammanhang.

– För dem kan det bli svårt att låta en kollega bli en vän. Kanske upplevs inte stämningen i gruppen eller företaget tillräckligt trygg för att tillit och personliga relationer ska uppstå. I andra fall kan vänskapen komma stegvis genom exempelvis projekt och samarbeten, säger Alexandra Thomas, som är psykolog och ledarskapsutvecklare. Foto: privat

Risker med kompisrelationer på jobbet

Enligt henne finns det risker med att hamna i kompisfällan på jobbet, åtminstone om man utvecklar allt för starka kompisrelationer.

– Somliga blir för snälla och vågar inte ifrågasätta eller säga emot. Istället håller man bara med varandra, vilket kan leda till förvirring och fel beslut. Det är viktigt att vänskapen är sund, och att båda personerna tillåts vara lika och olika. Om det ständigt bara är en person som är främsta diskussionspartner kan tankespåren och idéerna bli snäva och låsta.

I starka relationer finns det också en risk att man blir exkluderande så att andra känner sig utanför. Det kan väcka irritation på arbetsplatsen. Det kan dessutom påverka arbetet negativt.

– Team som är exkluderande kan lätt missa viktiga perspektiv och bli alltför slutna gentemot resten av organisationen eller omvärlden, säger Alexandra Thomas.

Om två bästisar visar att de är öppna och intresserade av andra är det lättare att uppfatta om någon hamnar utanför, konstaterar hon.

– I den bästa av världar är teamkänslan så pass stark att den som känner sig utanför vågar uttrycka det.

Främjar kreativitet

Vissa forskare hävdar att man blir mindre sårbar om man har goda sociala relationer till sina kollegor. Alexandra Thomas poängterar att fördelarna överväger riskerna.

– I bästa fall kan två personers vänskap sprida sig så att även resten av teamet genomsyras av positiva relationer.

Att veta att man har fler vänner än fiender omkring sig, och slippa vara spänd på arbetsplatsen, skapar trygghet och samarbete, betonar Alexandra Thomas.

– Det är två förutsättningar för kreativitet och innovation. Två vänner som vet vad den andra går för, var talangerna och styrkorna men också svagheterna finns, kan visa sårbarhet och därmed öka tilliten till varandra.

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Arbetsklimat

Senaste om Mer om arbetsmiljö