Hoppa till huvudinnehållet
Stress

Pandemin leder till ökad jobbstress

Hela sex av tio sysselsatta har för mycket att göra på jobbet, enligt Arbetsmiljöverkets senaste arbetsmiljöundersökning. Värst är det i kvinnodominerade yrken som vård, skola och omsorg och pandemin har ökat pressen ytterligare.

– Problemen med stress, höga krav och litet inflytande är inte nya och vi ser att de förstärks nu under coronapandemin. Ingen vet när pandemin är över och det spär på stressen och oron. Det här är allvarligt, eftersom vi vet att det ökar risken för ohälsa, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket i en kommentar. Foto: Arbetsmiljöverket

Att tänka på jobbet konstant, hoppa över lunchen eller att inte ha något inflytande över hur jobbet ska utföras. Så beskriver var tredje anställd inom vård och omsorg sin arbetsdag. Och just kombinationen av höga krav och litet inflytande är sedan länge kända riskfaktorer för stressrelaterad ohälsa.

Rapporten visar också att det är dubbelt så vanligt att kvinnor utsätts för hot och våld på sina arbetsplatser. Nära två av tio kvinnor, jämfört med en av tio män har utsatts för våld eller hot om våld i arbetet någon gång under det senaste året. Störst är problemen inom vård och omsorg. Där har mer än var tredje medarbetare drabbats.

– Det här är helt oacceptabelt. Ingen ska behöva bli utsatt för hot eller våld på sin arbetsplats. Här har arbetsgivarna ett stort ansvar att förebygga utsatta situationer och på andra sätt stötta medarbetarna, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

FAKTA

Om undersökningen

Arbetsmiljöundersökningen görs vartannat år av Arbetsmiljöverket och visar hur de sysselsatta upplever sin arbetssituation och arbetsmiljö. Rapporten baseras på Statistiska centralbyråns undersökningar och har besvarats av 7 000 personer via telefon, varav 3 700 även deltog i en enkät. Resultatet i den här rapporten bygger på data som samlats in från hösten 2019 till våren 2020.

Läs mer om rapporten:

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Stress

Senaste om Mer om arbetsmiljö