Hoppa till huvudinnehållet

Kränkande särbehandling är vanligare inom Svenska kyrkan och andra trossamfund än i arbetslivet i stort. Nu inleder Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats.

Bild: Reena Black/Pixabay

Mobbning

Mobbning inom kyrkan granskas

Mobbning och trakasserier är vanligare i Svenska kyrkan och andra religiösa trossamfund än i arbetslivet i övrigt. Nu får de besök av Arbetsmiljöverket som genomför en riksomfattande inspektion.

Svenska kyrkan och andra trossamfund i landet ligger över genomsnittet när det gäller anmälda arbetssjukdomar som beror på kränkande särbehandling. Totalt ska 450 arbetsplatser få besök.

– Det är ett kontaktyrke, som ofta blir en ansträngning. Då får den kollegiala samvaron ta lite av den energin. Sedan finns en godhetskultur, det gör att man lätt sopar problem under mattan. Och det är inte bra med problem som ligger och jäser, säger Eva Karsten, projektledare på Arbetsmiljöverket, till TT.

Alla arbetsgivare är skyldiga att jobba förebyggande mot kränkningar, men också ha rutiner för att snabbt hjälpa anställda som blir utsatta för mobbning. Rutinerna ska vara kända för alla på arbetsplatsen.

Den nationella inspektionsinsatsen mot kränkande särbehandling inleddes förra året med arbetsplatser inom kultursektorn. De inspektionerna fortsätter i år inom film och teater.

– Vi har sett att många arbetsgivare börjat jobba med aktivt med rutiner för att hantera kränkande särbehandling efter me too-uppropet. Men det finns mer att göra. Ingen ska behöva bli kränkt eller sjuk av sitt jobb, säger Eva Karsten.

FAKTA:

Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling ligger bakom ungefär en av tio anmälda arbetssjukdomar. Det kan handla om arbetstagare som mobbas, förlöjligas, förminskas, ställs utanför gemenskapen eller utsätts för andra trakasserier på arbetet. Inom religiösa samfund gjordes 0,7 anmälningar om kränkande särbehandling per 1 000 förvärvsarbetande under perioden 2014-2018. För samtliga förvärvsarbetande gjordes 0,3 anmälningar per 1 000 förvärvsarbetande.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Mobbning

Senaste om Mer om arbetsmiljö