Hoppa till huvudinnehållet
Hot och våld

Kvinnliga journalister hårt drabbade av näthat

Kvinnor som jobbar som journalister eller influencers är värst utsatta för näthat. Det visar en granskning av nätforumet Flashback som Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) gjort med hjälp av artificiell intelligens.

Två av tre kvinnliga journalister, 67 procent, som ingick i studien har fått hatfyllda kommentarer publicerade mot sig. Det visar rapporten "Hatets karaktär – en studie av hat i digitala miljöer" där FOI undersökt hur hat mot journalister, politiker, influencers, komiker och musiker tar sig uttryck på nätforumet Flashback. 63 procent av de kvinnliga influencers som ingick i studien har upplevt samma sak.

– Yrkesgrupperna vi valt är beroende av digitala plattformar som kommunikationsmedel, det är svårt för till exempel influencers att genomföra sitt arbete utanför den digitala sfären, säger forskningsingenjör Johan Fernquist i en kommentar.

Näthat definierar FOI som allt från hets mot folkgrupp till illasinnad ryktesspridning eller förolämpande kommentarer om utseende. Tidigare undersökningar har visat att även sådana kränkningar som i lagens mening inte är straffbara bidrar till att journalister censurerar sig själva.

Fler män än kvinnor utsätts för hat, 55 procent av kvinnorna och 41 procent av männen. Karaktären på de hatfyllda kommentarerna skiljer sig också åt mellan könen.

– Kvinnor utsätts för mer sexuella trakasserier och utseenderelaterade förolämpningar jämfört med män. Det hat som kvinnor utsätts för innehåller dessutom mer målande förolämpningar och beskrivningar än det hat som riktas mot män, säger Johan Fernquist.

Män utsätts i större utsträckning för kommentarer om yrkesutövning och prestation samt för förtal och elaka rykten.

FAKTA

Om undersökningen

Undersökningen utgår från 440 personer och är baserad på data publicerad under perioden januari 2018 till oktober 2020 på det svenska diskussionsforumet Flashback.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Hot och våld

Senaste om Mer om arbetsmiljö