Hoppa till huvudinnehållet
Kompetens

Industrin satsar på kompetensutveckling

Att satsa på kompetensutveckling kan vara ett sätt för företagen att rusta sina anställda under coronakrisen. Det har parterna inom industrin tagit fasta på och utvecklat en digital lärportal tillsammans med ett antal myndigheter.

Arbetsgivarorganisationer och fackförbund inom industrin har tillsammans med bland andra Myndigheten för Yrkeshögskolan skapat en digital lärportal för att möta behovet av kompetensutveckling inom industrin. Portalen erbjuder enstaka kurser, utbildningar på högskolenivå samt uppdragsutbildningar på yrkeshögskolenivå.

En av parterna i satsningen är fackförbundet IF Metall. Deras medlemmar verkar i en bransch där förändringar sker i hög takt och där det är svårt att hänga med om man inte har rätt kompetens. Lärportalen erbjuder nya möjligheter. Foto: IF Metall

– Tidigare har de flesta digitala utbildningar inom industrin vänt sig till tjänstemän. Men genom att Myndigheten för Yrkeshögskolan är en av parterna i lärportalen kommer det att också finnas kurser som passar för de i produktionen. I och med att kurserna är digitala blir det mer flexibelt och lättare att delta, säger Josefine Larsson som är utredare på IF Metall.

Att alla utbildningar från olika leverantörer är samlade på en plattform gör det också lättare att hitta rätt. Josefine Larsson tror att det förenklar för små- och medelstora företag.

– Nu när många medlemmar är permitterade går det att använda den frigjorda tiden som uppstår vid korttidsarbete till att satsa på kompetensutveckling. På så sätt kan både företag och anställda gå stärkta ur coronakrisen. Det gör också att företagen är mer på tårna när krisen är över.

Projektet är finansierat av Europeiska socialfonden inom ramen för regeringens program för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Från och med november kommer det att vara möjligt att ta del av utbudet på lärportalen och de 18 första månaderna är utbildningarna kostnadsfria.

På Tillväxtverket, som är en annan av parterna i samarbetet, är man full av tillförsikt.

– Det som är bra är att utbildningarna är flexibla och kan anpassas. Företagens anställda kan välja att läsa enstaka moduler eller hela utbildningar. Allt efter tid och behov. Det är ett sätt att snabbt komma igång med kompetensutvecklingen och vår förhoppning är att kunna erbjuda detta till fler branscher framöver, säger Gunilla Nordlöf, generaldirektör på Tillväxtverket.

FAKTA

Lärportalen

Bakom satsningen står myndigheterna Tillväxtverket, Vinnova och Myndigheten för yrkeshögskolan, arbets¬givarorganisationerna Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna, fackförbunden IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen samt Combient.

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Kompetens

Senaste om Mer om arbetsmiljö