Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Moren Hsu

Hot och våld

Var fjärde lärare utsatt för hot och våld

De flesta lärare trivs med sitt jobb och bemöts med respekt enligt Skolverkets senaste rapport om arbetsmiljön i skolan. Samtidigt uppger var fjärde lärare att de utsatts för hot och våld det senaste läsåret.

Nio av tio lärare upplever att de bemöts med respekt och att de trivs i skolan. Och om man frågar gruppen högstadielärare där ordningsproblemen kanske är som störst är det till och med fler än nio av tio som anser att stämningen är trevlig på de flesta lektioner.

– I debatten målas det ibland upp en bild av ett allmänt kaos i skolan men det finns inget stöd för det i den här rapporten. Bilden är inte svart eller vit. De ordningsproblem som finns behöver skolorna hantera med tydliga regler och rutiner och ett medvetet arbete för att skapa ett bra skolklimat, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Samtidigt uppger var fjärde lärare att de utsatts för hot eller våld på sin arbetsplats det senaste läsåret. Det vanligaste är att de utsätts av elever men sex procent uppger att det är föräldrar som utsatt dem för hot eller våld. Att så många säger att de trivs samtidigt som hot och våld i skolan är ett så utbrett problem är motsägelsefullt medger Peter Fredriksson.

– En rimlig förklaring är att hot och våld ses som avvikande extremhändelser och inte som en del av den vanliga skolvardagen, säger han.

Ladda ner rapporten: 

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Hot och våld

Senaste om Mer om arbetsmiljö