Hoppa till huvudinnehållet
Innovationer

Sveriges första chattbot om arbetsmiljö

Liv heter en ny chattbot som ska svara på frågor om arbetsmiljö. Det är den första chattboten i sitt slag i Sverige, enligt skaparen, arbetsmiljöingenjören Nicklas Persson.

Den AI-baserade chattboten Liv ska svara på vanliga frågor om arbetsmiljö från såväl anställda som organisationer och myndigheter, enligt ett pressmeddelande från worksafetybot.com.

– Min nya chatbot är en viktig del i samhällets innovations- och digitaliseringsutveckling som ska förenkla för alla att ställa frågor och på ett smidigt sätt få vägledning i sitt arbetsmiljöarbete och därigenom skapa tryggare och säkrare arbetsplatser. Vi måste vara nytänkande och ta tillvara på de möjligheter som digitalisering erbjuder, säger Nicklas Persson, arbetsmiljöingenjör med ett förflutet som inspektör på Arbetsmiljöverket, i pressmeddelandet.

De fackliga rådgivarna Marie Olsson och Karin Frostensson från Unionen har testat chattboten men de är inte imponerade. De som ringer Unionens rådgivningstjänst har ofta inte enkla frågor om arbetsmiljö utan de vill samtala om ämnen som stress och mobbning. Chattboten Liv

– Oftast är de gråtfärdiga när de ringer och på gränsen till att sjukskriva sig – det är samtal som kan ta upp till 45 minuter och som handlar mycket om att vi coachar medlemmar, säger Marie Olsson till tidningen Kollega.

När Arbetsliv testade att fråga chatboten om vad stress är (se faktaruta här intill) blev svaret långt och lite obegripligt. Men Livs skapare Nicklas Persson säger att Liv successivt kommer att bli bättre ju fler frågor som kommer in.

 

FRÅGA

Chattbotten Liv

Såhär blev det när Arbetslivs reporter ställde en fråga om arbetsmiljö till chattboten Liv:

Fråga: Vad är stress?

Svar: Att i det dagliga arbetet uppmärksamma både psykologiska och sociala förhållanden och arbetsmiljöfrågor av fysisk karaktär.• Att i det dagliga arbetet fatta beslut och genomföra åtgärder så att de anställda varken skadas, blir sjuka eller far illa på annat sätt.•Arbetsmiljöarbetet omfattar också arbete som inte utförs på en fast arbetsplats, till exempel transporter och arbete i andras hem. Varför ska man ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete?• Det leder till att risker i arbetet upptäcks och åtgärdas i tid.• Det förebygger att arbetstagarna drabbas av olycksfall, sjukdom,stress eller andra negativa följder av arbetet.• Det ger goda arbetsförhållanden vilket kan minska sjukskrivningarna.• Det ökar trivsel och engagemang i arbetet.• Det minskar driftstörningar och kvalitetsförsämring.• Det leder till större ordning och reda i hela företaget• Det bidrar till en bra ekonomi i företaget.• Det ger gott anseende och företaget kan lättare behålla och rekrytera personal.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Innovationer

Senaste om Mer om arbetsmiljö