Hoppa till huvudinnehållet
Kemikalier

Svårt att få koll på kvartsdamm

Damm som innehåller kvarts är en hälsofara – inte minst på byggarbetsarbetsplatser. Nu ska nya referensmätningar ge vägledning om när dammhalterna är höga, och hur man egentligen kan skydda sig.

Kvartsdamm förekommer på alla byggarbetsplatser – och är många gånger en dold fara som faktiskt kan orsaka allvarliga sjukdomar. Men trots att det till och med finns dokumenterade dödsfall tänker inte många på de risker som är förenade med kvartsdamm.

– Samtidigt är det viktigt att man inte går runt och är rädd för kvarts, utan att man vet hur man gör för att inte utsättas för några farliga halter. Här har arbetsgivare inom byggindustrin ett stort ansvar eftersom det är arbetsgivaren som ansvarar för att arbetet kan göras på ett säkert sätt, säger Ann-Beth Antonsson.Foto: IVL

Hon är arbetsmiljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet som tillsammans med byggindustrin och kollegor inom IVL tagit fram referensmätningar för exponering för just kvartsdamm. Viktigaste insikten i rapporten, enligt henne, handlar om hur komplext det är att bedöma kvartsexponering inom byggindustrin.

– Det beror på att kvartshalterna i luften påverkas av så många olika faktorer och en del av dem är det svårt att kontrollera. Exempelvis kan kvartshalten i stendamm variera mellan cirka en och 20 procent. Det innebär att även om det ser ut att vara lika dammigt på två arbetsplatser, kan kvartshalten vara 20 gånger högre på den ena arbetsplatsen.

Ann-Beth Antonsson konstaterar att det finns flera arbetsmoment som alstrar mycket damm, men vill inte gradera hur dammande det är vid olika arbetsmoment.

– Vi nöjer oss med att konstatera att vid vissa arbetsmoment dammar det så mycket att man behöver använda andningsskydd. I vår rapport listar vi dammande arbetsmoment där vi rekommenderar att man alltid använder andningsskydd.

Man kan skydda sig på olika sätt. Bäst är att vidta sådana åtgärder så att det inte sprids så mycket damm genom att använda punktutsug som är integrerade i de maskiner som används, till exempel slipmaskiner, eller befukta så att dammet binds.

– Andningsskydd är också en möjlighet men det är inte så bekvämt att arbeta med och det gäller att det används på rätt sätt. Ibland är andningsskydd det enda praktiska alternativet och då gäller det att se till att de fungerar bra att använda det. Fläktmatat andningsskydd är vad vi rekommenderar eftersom det inte blir så tungt att andas genom ett sådant andningsskydd.

FAKTA

Här finns kvartsdamm

  • brytning, krossning, hantering av sten
  • slipning, borrning eller bilning i betong, tegel, puts och murbruk
  • gjutning med kvartssand inom stålverk och gjuterier
  • sandblästring
  • stenläggning
  • rivningsarbeten
  • anläggningsverksamhet, till exempel tunneldrivning. (Källa Arbetsmiljöverket)
bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Kemikalier

Senaste om Mer om arbetsmiljö