Hoppa till huvudinnehållet

Flera stora aktörer inom sjöfarten har gått samman för att minska sexuella trakasserier i branschen.

Bild: Bernd Dittrich

Sexuella trakasserier

Sjöfarten tar krafttag mot trakasserier

Vågrätt heter en satsning för att motverka kränkande särbehandling och sexuella trakasserier inom sjöfarten. Bakom satsningen stå femton stora branschaktörer.

Under meetoo vittnade kvinnorna inom sjöfarten om trakasserier och kränkningar i sitt upprop #Lättaankar. Förra året startade organisationer i branschen ett samarbete för att motverka just trakasserier och kränkningar bland både ombordanställda och landpersonal. Samarbetet fick namnet Vågrätt och där ingår bland andra branschföreningar, rederier, fackförbund, och sjöfartsskolor. Nu kommer nästa steg i form av en avsiktsförklaring som lever upp till kraven i diskriminerings- och arbetsmiljölagen.

– Egentligen är det här ett arbete som startade redan 2015 men som tog fart på allvar förra hösten. I och med den uppdaterade avsiktsförklaringen har arbetet utökats med fler aktörer och den omfattar en större del av den sociala arbetsmiljön, säger Rikard Engström som är VD på branschorganisationen Svensk Sjöfart.

På fackförbundet Seko, som organiserar sjömännen, säger man att det ger en tyngd när alla i branschen jobbar tillsammans för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

– Det var elever på en sjöfartsutbildning som slog larm redan för fyra år sedan. Och efter alla vittnesmål i #Lättaankar blev det tydligt att vi inte kan göra samma misstag igen. Alla krafter inom sjöfarten måste jobba tillsammans för nolltolerans. Avsiktsförklaringen är en del av det, säger Kenny Reinhold som är ordförande på Seko sjöfolk.

Arbetet i avsiktsförklaringen består av flera delar - workshops och seminarier, webbaserade utbildningar om kränkande särbehandling och trakasserier, insamling av metoder för ett förebyggande arbete. Likaså finns en styrgrupp på tre personer som ser till att samverkan fungerar och lyfter strategiska initiativ och åtgärder. Och Rikard Engström på Svensk Sjöfart menar att frågan är på den dagliga agendan i alla organisationer. Tack vare samverkan kan man sätta större press på varandra, men också dela med sig av idéer om vad som fungerar bra eller inte.

– Alla, både medarbetare och arbetsgivare, ska vara medvetna om problemen och hur de ska tas om hand eller vart de ska vända sig, liksom hur de kan förebyggas. Visst finns det en speciell utmaning i vår bransch med att många bor på tillsammans på sin arbetsplats under längre tid, men tar vi inte de sociala frågorna på allvar kommer sjöfarten vara en fossil som inte attraherar folk. Därför är jag glad och stolt över avsiktsförklaringen, säger Rikard Engström.

Kenny Reinhold på Seko säger att 4 000 sjömän, rederipersonal och fackliga företrädare redan genomgått den webbaserade utbildningen. Och han hoppas nu på att det fortsatta och intensifierade arbetet ska leda till att ingen på ett svenskflaggat fartyg ska behöva uppleva kränkningar eller trakasserier.

– Vårt mål är att få bort kränkande fall på alla fartyg som går under svensk flagg oavsett om det gäller handelsflottan eller färjetrafik. På sikt kanske vi också får med kryssningstrafiken.

Räcker det med avsiktsförklaringen för att komma åt problemen?

– Nej, men den blir ett nedskrivet rättesnöre och hela tiden en påminnelse om vad vi tillsammans har lovat varandra. Den blir också en hjälp till och för alla andra i sjöfartsbranschen, säger Kenny Reinhold på Seko Sjöfolk.

FAKTA

Vågrätt

Bakom avsiktsförklaringen står Transportstyrelsen, Chalmers tekniska högskola, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, Wista, #lättaankar, Sjösektionen på Chalmers, Linnéstudenterna, Almega, Svensk Sjöfart, Seko sjöfolk, Sjöbefälsföreningen, Sarf, Passagerarrederiernas förening, Skärgårdsredarna och Sjöfartsverket. Från branschorganisationerna och facken deltar också representanter från Styrsöbolaget, Tallink Silja, Viking Line och Stena Line.

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Sexuella trakasserier

Senaste om Mer om arbetsmiljö