Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Istockphoto

Mobbning

Olösta konflikter grogrund för mobbning

Forskning visar att konflikter ofta övergår i mobbning. Om medarbetare upplever att de inte släpps in i en arbetsgrupp eller får tillräcklig information för att göra sitt jobb, bör man som chef dra öronen åt sig. Andra tecken på mobbning är hög sjukfrånvaro och personalomsättning.

Mobbning förekommer på alla typer av arbetsplatser och i alla branscher. Enligt Åse Marie Hansen, vid danska Nationale Forskningscenter för Arbejdsmiljö, ökar mobbning risken för att drabbas av depression, sömnproblem och diabetes.

– Mobbning är inte ett problem vi kan negligera och symtomen är långvariga. Uppföljningsstudier visar att den som upplevt mobbning har ökad risk för sömnproblem och depression i minst två till fyra år efter att de blivit mobbade, säger Åse Marie Hansen till nfa.dk.

Mobbning är ett uttryck för att något inte står rätt till på arbetsplatsen, enligt Åse Marie Hansen. Det kan till exempel vara en otydlig rollfördelning eller att arbetsbelastningen är för hög. Det skapar i sin tur frustration och konflikter.

– En konflikt som eskalerar handlar till slut mer om personen än om saken. Därför är det viktigt att så tidigt som möjligt sätta sig in i en konflikt.

För att förebygga mobbning krävs inga andra åtgärder än de man använder för att jobba med andra organisatoriska och sociala problem. Genom att skapa ett gott arbetsklimat förebygger man också mobbning, enligt Åse Marie Hansen. Var uppmärksam på sjukfrånvaro, stress, om många byter jobb eller upplever att de inte får den information de behöver för att göra jobbet, lyder hennes råd.

FAKTA

Så vet du om du är utsatt för mobbning

  • Dina synpunkter ignoreras eller förlöljligas.
  • Orimligt höga krav i arbetet, t.ex. vad gäller mål eller deadlines.
  • Du får inte den information du behöver för att göra jobbet. 
  • Du får arbetsuppgifter långt under din kompetens.
  • Du utsätts för otrevlig jargong och hårda ord från dina kollegor eller chefer.

Källa: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljo

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Mobbning

Senaste om Mer om arbetsmiljö