Hoppa till huvudinnehållet

Nästan varannan svensk agerar inte om de ser etiska övertramp på jobbet.

Bild: Istockphoto

Arbetsklimat

Därför säger svenskarna inte ifrån på jobbet

Nästan varannan svensk agerar inte när de ser kränkningar eller andra etiska övertramp på jobbet, visar en ny studie. Många anser att det inte gör någon skillnad om de berättar om mobbning, etiska övertramp eller avsteg från säkerhetsrutiner.

Nio av tio anställda anser att det är viktigt med en etisk arbetsplats. Framför allt handlar det om att kunna uppmärksamma problem utan att straffas, att alla behandlas lika och med respekt samt att det finns en öppenhet i organisationen, visar kartläggningen Nordic Business Ethics Survey som omfattar 1 500 anställda i Sverige, Norge och Finland.

Men 44 procent av svenskarna agerar inte när de ser något oetiskt på arbetsplatsen. Orsaken är huvudsakligen att man inte tyckert att det spelar någon roll om man säger ifrån. Den näst vanligaste anledningen är att man inte tycker att det är ens ansvar. 

– Bland linjechefer är det ungefär en tredjedel som väljer att inte göra något överhuvudtaget. Det är nästan det mest oroväckande, säger Anna Romberg på Nordic Business Ethics Network.

Det som förvånade henne i undersökningen är att så få anställda har tillgång till en anonym rapporteringskanal för etiska överträdelser. I stället är det till närmsta chef man i första hand ska rapportera.

– Det finns ett stort mörkertal tror jag kring etiska övertramp på våra arbetsplatser just för att anställda inte lyfter upp frågorna, men också att linjechefer inte tar itu med dem. Det finns en rädsla helt enkelt och man tycker att man inte vill vara besvärlig.

Studien visar också att bara omkring en tredjedel får utbildning i hur man ska bete sig mot varandra på jobbet, även om de flesta uppger att det finns en etisk policy på jobbet.

– Då är det inte så konstigt att man inte identifierar situationer där man borde säga ifrån och vet vad man ska göra. Där handlar det mycket om att ha utbildningar som hjälper oss att identifiera situationer som inte är okej.
Men i första hand bygger en etisk arbetsplats på att det finns en öppenhet i organisationen och en kultur där cheferna ges handlingsmönster och verktyg för att hantera oetiska situationer, anser Anna Romberg.

– Om många anställda upplever att det förekommer respektlöst beteende, men att man inte lyssnar och att beslut inte görs transparenta så skapar det också en miljö som gör det tillåtet att bända på reglerna. Det handlar mycket om kulturen man vill bygga.

Anna Romberg menar att vi kanske är lite blåögda i Norden och gärna vill tro gott om alla. Men det är viktigt att inse att det kan uppstå komplexa, svårlösta situationer på jobbet. Studien visar också att cheferna har en mer positiv bild av öppenheten på arbetsplatsen och möjligheten att framföra åsikter än de anställda.

– Sedan är det också det här med "bring solutions not problems". Det finns många bolag som har en sådan kultur och då vill man inte lyfta fram att man har ett etiskt dilemma som endast går att hantera via en öppen och ärlig dialog, säger Anna Romberg.

Ladda ner studien:

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Arbetsklimat

Senaste om Mer om arbetsmiljö