Hoppa till huvudinnehållet

Elever på en högstadieskola i Göteborg. Personerna på bilden har inget med artikelns innehåll att göra.

Bild: Edvin Johansson/Unsplash

Arbetsklimat

Lärare vågar inte ingripa

Mer än hälften av alla lärare har tvekat att ingripa när elever stör i klassrummet av rädsla för att bli anmälda till Skolinspektionen. Lärarförbundet kräver nu att regeringen ser över skollagen så att lärarnas befogenheter blir tydligare.

Ordningsproblemen i skolan har lett till en så dålig arbetsmiljö att en av fyra lärare har funderat på att byta karriär, visar rapporten Trygghet att skapa studiero. Många lärare är dessutom osäkra på vilka befogenheter de har och sex av tio lärare har av den anledningen tvekat att ingripa när elever stör i klassrummet.

– Vi ser att det behövs förstärkningar i skollagen som säkrar lärarnas handlingsutrymme att ta ansvar. Det är också viktigt för elever och föräldrar att det finns en tydlighet i vilka befogenheter en lärare har, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande. Foto: Lärarförbundet

I dag kläms lärare mellan att göra fel genom att inte ingripa och göra fel genom att faktiskt agera, anser Jaara Åstrand. Många drar sig för att ingripa mot elever som stör studieron av rädsla för att bli anmälda till Skolinspektionen.

– Det är viktigt i en rättsstat och för förtroendet och tilliten till lärarkåren att det finns system där man kan anmäla missförhållanden och oegentligheter. Men i dag används de här anmälningarna mer som ett hot än som en faktisk lösning. Det gynnar inte någon, säger hon.

Lärarförbundet vill att anmälningssystemet ändras så att anmälan först hanteras av huvudman, det vill säga den kommun, organisation eller myndighet som har ansvar för skolan, innan den går till Skolinspektionen.

– Det är mycket bättre att man som vårdnadshavare först måste ta kontakt med rektor och huvudman innan man går vidare till en högre instans. Då kan man snabbare få till åtgärder och lösningar för att hantera situationen, säger Jaara Åstrand.

Även lärarnas tillsynsplikt behöver definieras, enligt Lärarförbundet. I dag kan en lärare visa ut en elev ur klassrummet, men tillsynsansvaret både för eleven och klassen kvarstår.

– Där måste det finnas tydliga rutiner och att rektor har mandat och resurser för att tillgodose att den här eleven tas omhand.

Lärarna själva uppger i rapporten att de vill se mer förebyggande åtgärder för att skapa studiero i klassrummet. Mest efterfrågat är särskilt stöd till elever som behöver det. Men även mindre elevgrupper, fler vuxna i klassrummet och gemensamma ordningsregler är åtgärder som lärarna tror kan bidra till studiero. Även på

Lärarförbundet vill man ha fler förebyggande åtgärder mot stöket i skolan.

– Det förebyggande är extremt viktigt för att det ska bli en långsiktig bra studiemiljö, säger Jaara Åstrand.

 

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Arbetsklimat

Senaste om Mer om arbetsmiljö