Hoppa till huvudinnehållet
Sexuella trakasserier

Kränkningar vanligare till sjöss

Hög arbetsbelastning och brist på återhämtning är ett problem inom svensk sjöfart. Även trakasserier och kränkningar sticker ut och är vanligare än på arbetsmarknaden i sin helhet, visar en undersökning som Transportstyrelsen låtit göra.

Mer än en tredjedel av dem som arbetar till sjöss upplever en så pass hög arbetsbelastning att de inte orkar göra andra saker efter arbetsdagens slut, visar en enkätundersökning. En femtedel uppger dessutom att de inte hinner med sina arbetsuppgifter inom schemalagd arbetstid. Hög arbetsbelastning och stress ökar risken för olyckor och ohälsa och en tidigare studie visar att sjukfrånvaron är särskilt hög inom intendenturen, det vill säga passagerarservicen ombord.

– Jag är lite förvånad att höga sjukskrivningstal, som kostar så ofantligt mycket för arbetsgivaren, inte är incitament för att ta itu med de här frågorna. Du får inte bara betala för den som är sjukskriven utan du måste också ta in och lära upp en vikarie, säger Christina Östberg, arbetsmiljöhandläggare på Transportstyrelsen.

Undersökningen, som omfattar drygt 6 000 sjömän, visar också att 38 procent av kvinnorna och 16 procent av männen har upplevt kränkande handlingar eller trakasserier under det senaste året. Det är också vanligare med kränkningar till sjöss än på arbetsmarknaden i sin helhet.

– Jag tror att det tyvärr nog finns ett litet historiskt arv i det här. Det finns kvar en jargong som kanske inte finns på andra ställen. Den här machokulturen är förhoppningsvis på väg att förändras när det kommer ut en ny generation på båtarna.

En orsak som pekas ut i rapporten är att sjömännens arbetsmiljö skiljer sig åt från många andra branscher. Ofta bor sjömännen ombord på fartygen under långa perioder vilket kan leda till slitningar när man tvingas samsas med kollegor och chefer på ganska små ytor.

Förutom kön och ålder pekar deltagarna i undersökningen ut maktförhållanden och hierarkier som orsaker till att de utsatts för kränkningar. Även här sticker intendenturen ut.

– Det är säkert inte så stor skillnad om du skulle jämföra restaurangbranschen i land mot restaurangbranschen ombord på ett fartyg. Det är starka hierarkier på båda håll, säger Christina Östberg.

Transportstyrelsen ansvarar för tillsyn av såväl säkerheten som arbetsmiljön ombord på svenska fartyg. En slutsats i rapporten är att myndigheten behöver öka sitt fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i sin tillsyn av svenskflaggade fartyg.

Ladda ner rapporten "Sjömännens arbets- och levnadsvillkor"

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Sexuella trakasserier

Senaste om Mer om arbetsmiljö