Hoppa till huvudinnehållet
Hot och våld

Hotade politiker och journalister får stöd

Hot och hat drabbar ofta politiker, författare, forskare, journalister och andra som deltar i samhällsdebatten. Med en ny webbplats vill Brottsoffermyndigheten visa vilket stöd som finns att få, och uppmuntra utsatta att polisanmäla.

Tystnainte.se heter den webbplats som Brottsoffermyndigheten nyligen lanserade. Den tar upp vilket stöd som finns att få, vad som kan vara brottsligt, hur polisanmälan går till och vad som händer efter en anmälan.
Dessutom lyfter den varför det är nödvändigt för demokratin att inte hot och hat tystar det offentliga samtalet.

Flera intervjufilmer tar upp tystnaden som ett stort hot mot demokratin.
Webbplatsen vänder sig till personer som deltar i samhällsdebatten och som utsätts, eller riskerar att bli utsatta, för hot eller hat. Det kan vara politiskt förtroendevalda, konstnärer, journalister, forskare och bloggare till exempel.

Ett av budskapen är att det är viktigt att polisanmäla. Den som har blivit utsatt behöver inte själv avgöra ifall det som hände var ett brott i juridisk mening eller inte.

– Polisanmälan kan vara ett sätt att få upprättelse. Det är också viktigt att polisanmäla för att synliggöra utsattheten för hot och hat bland dem som deltar i samhällsdebatten, säger Maria Königsson, jurist och projektledare på Brottsoffermyndigheten. Foto: Brottsoffermyndigheten

Tanken är att även arbetsgivare, arbetskamrater och andra som möter utsatta ska kunna ha nytta av informationen.

– Om någon hotas inom ramen för sin anställning ska det ju lyftas som en arbetsmiljöfråga, säger Maria Königsson. Den anställda kan behöva hjälp att gå vidare. Det kan också behövas olika säkerhetsåtgärder, beroende på hur utsattheten ser ut.

Det finns en risk att hot och hat normaliseras, menar hon. Att det ses som obehagligt, men som del av jobbet.

– De som utsätts kan själva förminska händelserna. Det finns också en risk för självcensur, som är skadlig för arbetsplatsen, för personen och på samhällsnivå.

Chefer, kollegor och andra runt omkring kan vara betydelsefulla, genom att sätta ord på det som händer och uppmuntra den utsatta att polisanmäla.

Hot och hat är en stor psykisk påfrestning för den som blir utsatt, oavsett om det har samband med jobbet eller med ett engagemang på fritiden.

– Det måste inte ha hänt i tjänsten för att det ska påverka arbetet, och därmed kunna bli en fråga för arbetsplatsen, säger Maria Königsson.


FAKTA

Om webbplatsen

Brottsoffermyndigheten fick 2017 ett regeringsuppdrag att ta fram material till stöd för personer som deltar i samhällsdebatten och som utsätts, eller riskerar att utsättas, för hot eller hat. Uppdraget var en del i regeringens handlingsplan Till det fria ordets försvar. På webbplatsen finns filmer med politiker, journalister, skådespelare, forskare, experter med flera. De intervjuas om egna erfarenheter av hot och hat, yttrandefrihet och demokrati, polisanmälningar och om stöd och hjälp till utsatta.

Länk till webbplatsen:

 

bild på Margareta Edling

Margareta Edling

Mer om Hot och våld

Senaste om Mer om arbetsmiljö