Hoppa till huvudinnehållet
Hot och våld

Fortsatt många journalister som hotas

Nästan 30 procent av landets journalister har blivit hotade det senaste året, enligt en undersökning från Göteborgs universitet. Fyra av tio journalister avstår från att bevaka ett visst ämne på grund av att de hotats.

Enligt en undersökning gjord av Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet (JMG) och Journalistförbundet är andelen journalister som hotats i jobbet fortsatt hög. Nästan 30 procent har mottagit hot det senaste året. En siffra som är i nivå med de två senaste undersökningarna som JMG gjort.

– Det är oroväckande att det fortfarande är så många av våra medlemmar som drabbas. De senaste åren har flera politiska åtgärder vidtagits för att komma till rätta med problemen men det verkar inte ha hjälpt, säger Ulrika Hyllert, ordförande i Journalistförbundet, i en kommentar. Foto: Tor Johnsson

Över hälften av journalisterna som deltagit uppger att de blivit rädda av hoten. Fyra av tio journalister säger att de avstått att bevaka vissa ämnen eller personer till följd av hoten. Enligt Ulrika Hyllert är det en kombination av stress och hat/hot som leder till självcensur.

Jämfört med tidigare undersökningar har det blivit vanligare att vända sig till säkerhetsavdelningar på arbetsplatsen i stället för till polisen i samband med hot. Av de som agerat efter ett hot var det en tredjedel som polisanmält år 2013. 2018 var det bara 12 procent som gjorde det.

– Vi uppmanar alltid våra medlemmar att polisanmäla hot. Polisanmälan är viktig eftersom det synliggör brottet. Problemet är att medlemmar som vi talar med inte känner att det tjänar något till att anmäla. Många har bilden av att polisen lägger ner utredningen direkt. Här har polisen ett ansvar att visa att den som hotar en journalist inte kan göra det ostraffat, säger Ulrika Hyllert.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Hot och våld

Senaste om Mer om arbetsmiljö