Hoppa till huvudinnehållet

Viktoria Lindqvist, Christian Libardo och Maria Nettersand på B-engaged har testat AI för att analysera medarbetarundersökningar.

Bild: B-engaged

Innovationer

De testar AI för medarbetarundersökningar

Undersökningar visar att få svenska arbetsplatser är AI-mogna. Men det finns undantag. Örebro-bolaget B-Engaged låter nu artificiell intelligens analysera medarbetarundersökningar och skapa konkreta förbättringsåtgärder.

Att artificiell intelligens, AI, är på framfart har knappast undgått någon. Men på svenska arbetsplatser är AI-mognaden fortfarande förhållandevis låg. I höstas visade en omfattande Novus-undersökning att mindre än en femtedel av cheferna sa att det fanns någon form av AI-initiativ inom deras verksamhet.

Viktoria Lindqvist, vd för B-Engaged, tror att siffran kommer att öka när AI blir billigare och mer lättillgänglig.

– Det är fortfarande väldigt kostsamt att ta fram AI. Det krävs också en tillräckligt specifik uppgift där AI kan innebära så stora effektivitetsförbättringar att utvecklingen går att räkna hem, säger hon.

Till skillnad från många andra företag har B-Engaged redan börjat använda AI:n som en kraft i arbetsvardagen. Med hjälp av AI-teknologi analyserar Örebro-bolaget medarbetarundersökningar som sedan förvandlas till konkreta förbättringsåtgärder.

– AI:n är så kraftfull att den i realtid gör korrelationsanalyser ner på avdelningsnivå och presenterar både styrkor och fokusområden för alla chefer som har minst fem svarande i sin grupp. Cheferna får alltså en direkt analys av vad som påverkar gruppens medarbetarengagemang mest, berättar Cristian Libardo, AI-utvecklare på B-Engaged.

B-Engaged har tagit fram ett system som presenterar konkreta förslag på hur chefen ska arbeta steg för steg för att förbättra engagemanget. AI-tekniken presenterar automatiskt de åtgärder som statistiskt sett ger den bästa utdelningen i form av ökat engagemang.

– Dessutom får cheferna förslag som visar inom vilka områden det finns behov av fördjupad kunskap om medarbetarnas arbetssituation. Vi har tagit det en nivå längre än de andra aktörerna och fokuserar på det som gör skillnad för både medarbetare, chefer och organisationen i sin helhet, säger Viktoria Lindqvist.

Medarbetarundersökningar används av många arbetsgivare som ett sätt att ta reda på vad personalen tycker om sitt jobb och se om det finns möjligheter att förbättra arbetsmiljö, engagemang och arbetsglädje. Problemet för arbetsgivarna är att en sådan enkät resulterar i en omfattande rapport som måste analyseras in i minsta detalj.

– Tidsbesparingen med vårt verktyg är en del, men den största effekten är pricksäkerheten i förändringsarbetet. Genom att AI:n tar fram förslag på förbättringsåtgärder utifrån varje enskild grupps unika resultat får organisationerna helt andra möjligheter att pricksäkert genomföra de åtgärder som ger effekt i varje enskild grupp. Med andra ord: genom att göra rätt saker ökar medarbetarengagemanget, säger Cristian Libardo.

B-Engaged samarbetar med forskaren Martin Lind vid Örebro universitet för att säkerställa att metoden är grundad i aktuell forskning.

– Vi tycker att trovärdigheten i det vi gör är viktig, att metoden fungerar och är pålitlig. Därför är vi måna om att grunda vårt arbete i forskning. Samarbetet med Martin Lind bygger på att han gör en forskningsöversyn inom våra olika ämnesområden. Det gör vi för att säkerställa att vi följer aktuell forskning och att vi fångar de framgångsfaktorer som driver medarbetarengagemang, avslutar Viktoria Lindqvist.

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Innovationer

Senaste om Mer om arbetsmiljö