Hoppa till huvudinnehållet
Sexuella trakasserier

Arbetsmiljön inom teater och film ska granskas

Arbetsmiljön inom teater och film har varit en högaktuell fråga sedan metoo-uppropen. Snart gör Arbetsmiljöverket sin första större granskning av hur arbetsgivarna jobbar med att förebygga kränkningar.

I maj inleder Arbetsmiljöverket en inspektion av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på arbetsplatser inom teater, film och kultur. Till en början kommer ett hundratal arbetsplatser att få inspektörsbesök, främst inom de tre storstadsregionerna.

Strålkastarljuset ska särskilt riktas mot arbetsplatsernas arbete för att förebygga kränkningar.
Granskningen har ingen koppling till den senaste tidens nya rapporter om arbetsmiljöproblem, uppger Eva Karsten, projektledare på Arbetsmiljöverket. Beslutet om inspektionen togs redan förra året. Den är en del av en större tillsynsinsats, som pågår till och med 2020.

Men vittnesmålen från metoo-rörelsen hade betydelse, konstaterar Eva Karsten.

– Naturligtvis har vi har en omvärldsbevakning som spelar roll, när vi väljer vart vi ska gå ut och titta på hur man förebygger kränkningar. Men vi har inte heller tagit ett samlat grepp i de här branscherna tidigare, säger hon.

Fokus kommer att ligga på arbetsplatsernas systematiska arbete mot kränkande särbehandling. Det ska finnas fungerande rutiner för riskbedömning, åtgärder och uppföljning. Chefer och arbetsledare ska ha den kunskap som behövs. Och det ska finnas rutiner för att hantera kränkningar – om något trots allt händer.

– Vi kommer inte att gå in på hur man har hanterat individuella ärenden, säger Eva Karsten. Vårt uppdrag är att titta på det organisatoriska.

Hon vill inte spekulera i vilka problem som inspektörerna kommer att hitta.

– Det är lite farligt att tänka att vi redan vet hur det ser ut. Det är inte heller säkert att det som står omnämnt mycket i massmedia är den sämsta arbetsplatsen.

Teater- och filmbranscherna har även gjort en hel del eget arbete efter metoo-uppropen, säger hon.

– Här har man redan öppnat upp för att ta ett grepp om frågorna. Det finns nog arbetsplatser i andra branscher där det är betydligt svårare att tala om kränkningar.

Men hon räknar med att Arbetsmiljöverket kommer att hitta brister och ställa krav. Det har myndigheten gjort hittills, när den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i andra branscher har blivit inspekterade.
En vanlig svaghet är att det arbete som pågår har för mycket individfokus.

– Har man en bra organisatorisk och social arbetsmiljö, så skapar betydligt bättre förutsättningar för alla individer på arbetsplatsen, oavsett etnicitet, kön med mera.

Exakt vilka teatrar och produktionsbolag som får besök av Arbetsmiljöverket är inte klart ännu. Det blir offentligt när de tre regioner som berörs (Syd, Väst och Öst) har fattat sina beslut.
Inspektionerna ska pågå under hösten. Mot slutet av 2020 kommer en rapport från hela tillsynsinsatsen.

bild på Margareta Edling

Margareta Edling

Mer om Sexuella trakasserier

Senaste om Mer om arbetsmiljö