Hoppa till huvudinnehållet
Sexuella trakasserier

Vanligt med sexuella trakasserier i filmbranschen

Kvinnor inom filmbranschen är nästan dubbelt så utsatta för sexuella trakasserier på jobbet jämfört med kvinnor i allmänhet. Det visar en rapport som Kommissionen mot sexuella trakasserier inom scenkonstområdet gjort i spåren av #tystnadtagning.

Hela 67 procent av kvinnor verksamma inom film och tv uppger att utsatts för sexuella trakasserier. För kvinnor verksamma inom scenkonsten är siffran 47 procent. Det visar en undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av den kommission mot sexuella trakasserier inom scenkonstområdet som bildades efter höstens metoo-upprop.

Yngre kvinnor och tillfälligt anställa är mer utsatta än äldre och tillsvidareanställda, enligt rapporten. Det finns även skillnader mellan olika yrkeskategorier inom scenkonsten. Kvinnliga skådespelare, regissörer, sångsolister samt kvinnor som arbetar med mask, ljus och ljud är exempel på yrkeskategorier som är mer drabbade än andra.

77 procent uppger att det är en kollega som utsatt dem för sexuella trakasserier och endast 23 procent uppger att det är en chef eller en arbetsledare. Majoriteten har utsatts under arbetsdagen, till exempel under en inspelning eller en repetition.

Att sexuella trakasserier är så vanligt just inom film- och tv beror på en utbredd tystnadskultur och informella maktstrukturer, enligt rapporten. Kommissionen presenterar också en rad förslag och rekommendationer som Teaterförbundet och Svensk Scenkonst nu kommer att arbeta med.

– Vi ska ta vara på den förändringsvilja som nu finns i hela branschen och arbeta mot tystnadskulturen. Kommissionens rapport är ett bra underlag i det fortsatta arbetet med att öka kunskapsnivån hos medarbetare och chefer. Våra ledstjärnor i det fortsatta arbetet är öppenhet och samsyn, säger Stefan Forsberg, ordförande i Svensk Scenkonst i en kommentar.

Ladda ner rapporten:

FAKTA

Om undersökningen

Totalt deltog 4 728 personer i undersökningen som gjordes som en webbenkät. Undersökningen genomfördes mellan december 2017 till februari 2018.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Sexuella trakasserier

Senaste om Mer om arbetsmiljö