Hoppa till huvudinnehållet
Kompetens

Unga tror på många karriärbyten

De yngre tjänstemännen förväntar sig många karriärbyten. Fyra av tio yngre tjänstemän tror att de kommer att behöva byta karriär eller uppgradera sin kompetens ett flertal gånger under sitt yrkesliv, enligt en undersökning från Unionen.

Det är fackförbundet Unionen som gjort en undersökning bland privatanställda tjänstemän som är 36 år och yngre. Deltagarna har fått svara på frågan om de tror att de kommer att få ändrade arbetsuppgifter i framtiden och om de tror att de behöver bygga på med mer kompetens vartefter. Fyra av tio svarade alltså ja.

– Det pekar på en medvetenhet om hur arbetslivet kommer att förändras och utvecklas framöver med både ny teknik och nya branscher som växer snabbt. De vet att de kommer att behöva återkommande utbildning för att behålla sin position i ett dynamiskt arbetsliv, säger Henrik Ehrenberg som är samhällspolitisk chef på Unionen. Foto: Camilla Svensk

En högre medvetenhet bland de unga ställer också krav på morgondagens arbetsgivare för att kunna matcha de nya behoven. Henrik Ehrenberg anser att företagen behöver bli bättre på att planera för en kompetensförsörjning för var och en av sina medarbetare. För att kunna göra det behöver arbetsgivarna stöd i form av ett förändrat utbildningssystem.

– I stället för att behöva gå ytterligare en universitetsutbildning på tre, fyra eller fem år, bör det finnas möjlighet till fler korta högskoleutbildningar för att hämta in rätt kunskap och bygga på den utbildning man redan har. Likaså behövs det fler distansutbildningar och fler fristående kurser på högskolan, även på kvällstid.

Han menar att det behöver finnas andra former av studiefinansiering för den som är mitt i livet och kanske redan har en längre högskoleutbildning sedan tidigare.

– Du har helt andra behov när du är tonårsförälder än när du precis flyttat hemifrån.

Henrik Ehrenberg tycker att undersökningen visar att de yngre privatanställda tjänstemännen är villiga att medverka och ta eget ansvar för sin utveckling i ett föränderligt arbetsliv. De vet vad som behövs.

– Genom att vara tydliga mot sig själva kan de också i samarbete med sin arbetsgivare resonera om vad de behöver för typ av utbildning för att fortsätta vara en resurs att räkna med i företaget, säger Henrik Ehrenberg.

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Kompetens

Senaste om Mer om arbetsmiljö