Hoppa till huvudinnehållet
Innovationer

Självkörande lastbilar snart på svenska vägar

Redan om några år kan självkörande lastbilar dyka upp på våra motorvägar. Tekniken finns redan där. Eftersom det råder brist på arbetskraft inom transport ser arbetsgivarna det som en möjlighet. Men enligt facket finns en del frågor att besvara innan självkörande fordon kan användas i stor skala.

Just nu testas två typer av användningsområden för självkörande lastbilar i Sverige. Dels en industriell variant där förarlösa självkörande lastbilar används på inhägnade områden som gruvor och hamnar och dels så kallad kolonnkörning på motorväg.

– Kolonnkörning innebär att lastbilar kör tätt efter varandra för att minska luftmotståndet och därigenom också minska bränsleförbrukningen. Det är en slags halvautomatisering där förarna är med i bilen, men har en mer övervakande roll, säger Jonas Mårtensson, docent på Kungliga Tekniska Högskolan. Foto: privat

Under 2018 startar ett EU-projekt där alla europeiska lastbilstillverkare tillsammans med bland andra KTH ska ta fram en standard för åkerier som vill samarbeta över landsgränserna. Alltså ha blandade flottor vid kolonnkörning för att se vad vinsterna vid samkörning kan bli.

Det pågår också ett nationellt projekt där Scania och Volvo under 2019 gör en gemensam pilotstudie med Schenkers lastbilar som ska få köra i kolonn på en av motorvägarna i Sverige.

Men enligt fackförbundet Transport behövs fler studier på konsekvenserna av självkörande system innan det kan börja användas i stor skala.

– En av de viktigaste frågorna för oss är det straffrättsliga ansvaret. Om chauffören sitter i, men ett autosystem kör – vem bär då ansvaret om något händer. Är det föraren som kopplat in automatiken, åkeriet som köpt in det och beordrat användningen eller fordonstillverkaren, säger Jonatan Karreskog på Transportarbetarförbundet.

Vad självkörande lastbilar innebär för chaufförernas arbetsmiljö är också för tidigt att säga, enligt Jonatan Karreskog. Men förmodligen skulle chaufförerna kunna utföra alternativa administrativa uppgifter under färd i lastbilen när autosystemet är påkopplat.

– De kanske skulle få mer varierande arbetsuppgifter och därmed fler kompetenser, vilket skulle ge en statushöjning eftersom de skulle handla om så mycket mer än att köra lastbil. Men allt det här är rena rama gissningar eftersom ingen vet än hur det blir, säger Jonatan Karreskog.

Helt förarlösa lastbilar ligger långt bort i tiden anser han.

Branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag ser på självkörande lastbilar som ett sätt att lösa kompetensförsörjning. De brottas med problemet att det saknas 50 000 chaufförer i landet på grund av stora pensionsavgångar.

– Det är klart att vi bevakar frågan och utvecklingen av både självkörande och även förarlösa bilar. Men man ska inte underskatta värdet av en chaufför i bilen. Föraren är inte bara den viktigaste kompetensen utan också den som har kontakt med kunden och är åkeriets ansikte utåt, säger Tove Winiger på Sveriges Åkeriföretag.

Hon menar att utvecklingen med kolonnkörning blir mer som tåg på en motorväg fast med gummihjul och säger att de flesta lastbilstransporter går kortare sträckor utanför motorvägarna. Samtidigt säger hon att det finns vinster med självkörande lastbilar i form av bränslebesparing och trafiksäkerhet.

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Innovationer

Senaste om Mer om arbetsmiljö