Hoppa till huvudinnehållet
Kompetens

Så blir du bättre på att lära nytt

I ett föränderligt arbetsliv kanske vi behöver vi lära om och lära nytt flera gånger om. Svårt, kanske du tänker att lära sig nytt efter 50. Inte alls, ny forskning visar att våra hjärnor är redo för inlärning ända tills vi trillar av pinn.

– Hjärnan anpassar sig efter omständigheterna hela livet, det är snarare att vi går i gamla hjulspår som gör att det tar längre tid att lära nytt, inte hjärnan i sig. Folk kanske inte heller tror sig om att kunna lära sig nya grejer och då finns det ett visst motstånd, säger Niklas Laninge som är psykolog och expert på beteendedesign. Niklas Lanninge

I vår hjärna har vi 100 miljarder nervceller som är kopplade till varandra i olika nätverk. När vi lär oss något förstärks vissa av kopplingarna. Och hjärnan kan liknas vid en muskel – ju mer vi tränar på något, desto bättre blir vi på just det.

Tidigare trodde forskarna att kopplingarna mellan nervcellerna blev mindre föränderliga när vi blev äldre. Men nya rön visar att hjärnan är föränderlig livet ut – det innebär att vi kan lära nytt så länge vi vill. Det finns grundläggande parametrar som måste vara tillgodosedda för att lärandet ska fungera. Utrymme, återhämtning och sömn, är de tre viktigaste.

– På en arbetsplats där man kanske förväntas lära sig genom att läsa in vissa saker, kolla på pdf:er eller filmer så måste det finnas utrymme att göra det under arbetstid. Det går inte att lära sig nytt i en stressig kontext. En stressad hjärna gör att kortisol utsöndras, ett ämne som gör oss redo för fara. Det gagnar inte inlärningen, säger Niklas Laninge.

För att kortisolutsöndringen ska minska behöver vi återhämtning. Därför menar Niklas Laninge att folk inte ska ägna sig åt att arbetsrelaterade uppgifter hemma på kvällarna. Då ska man återhämta sig så att hjärnan får vila.

Han tycker också att det är viktigt att alla ser sin egen betydelse för andras lärande. Att som chef, kollega, eller partner inte hetsa och stressa den som lär sig utan ge personen omtanke, utrymme och gärna komma med glada tillrop som blir som en slags belöning.

Den som fokuserar på att lära sig något 20 timmar i sträck blir bättre på det snabbare än den som bara gör det en timme då och då. Och den som ger sig sjutton på att bli bra på något kan bli det ganska snabbt, om man tycker att det är kul. Kul tycker vi att det är när vi märker att vi blir bättre.

Hur kan man lura hjärnan att lära något som är väldigt tråkigt?

– Du kan belöningshacka dig själv. Håller du på att lära dig något som känns tråkigt kan du alltid fråga dig varför det är relevant för dig. Plocka ut en del i det hela som är positiv för dig.

Finns det någon lärstil som är bättre än någon annan?

– Det har ifrågasatts många gånger. Men det spelar ingen roll om tycker att det går bäst att lära dig genom att läsa, skriva eller att lyssna. Det viktigaste för hur mycket du tar in är att det är kul att lära.

Går det att träna hjärnan på så kallade tankenötter?

– Nej, du måste träna på just det du vill bli bättre på. Du blir inte bättre på matte om du är gör sudoku ofta, däremot blir du bättre på sudoku, säger Niklas Laninge.

VIKTIGT VID INLÄRNING

Enligt neurovetenskapen

  • Nyfikenhet
  • Återhämtning
  • Sömn
  • Tid för att lära sig
  • Glada tillrop från omgivningen
  • Fysisk träning
bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Kompetens

Senaste om Mer om arbetsmiljö