Hoppa till huvudinnehållet
Hot och våld

Ny vägledning för konstnärer som hotats

Det är inte bara journalister som drabbas av hot och näthat utan även konstnärer och författare. Nu har  Konstnärsnämnden tagit fram en digital vägledning för konstnärer som drabbats av hot och hat.

Regeringen tog under förra året fram en handlingsplan för att stärka skyddet för journalister, politiskt förtroendevalda och konstnärer. Parallellt genomförde Konstnärsnämnden för första gången en undersökning av konstnärers arbetsmiljö. Undersökningen visade att konstnärer inte är mer utsatta än andra yrkesgrupper – men för nio procent som hade utsatts för sexuella trakasserier, hot eller
fysiskt våld valde 34 procent att sluta med konstnärlig verksamhet. Resultaten pekade också på att fria konstnärer – utan arbetsgivare – upplevde mindre trygghet.

– Att hjälpa konstnärer hantera hot och hat är därför en viktig arbetsmiljöfråga, säger Åsa Wall, utredare på Konstnärsnämnden.

För att förebygga och ge bättre stöd för den som utsätts finns i dag en guide på Konstnärsnämndens hemsida; "Motverka hot och hat – en vägledning". Här finns information om Arbetsmiljölagen och brottslagstiftning, vad som menas med hot, näthat och trakasserier. Här finns information om hur en anmälan ska göras och att det är viktigt att säga att anmälan rör en yrkesutövning. Dessutom finns länkar och telefonnummer till Brottsofferjouren – en organisation som Konstnärsnämnden samrått med och som nu utbildar sina volontärer i så kallade demokratibrott.

– Vi har träffat deras volontärer, så att de vet vad brotten handlar om när det gäller konstnärer.
Vi ser vägledningen som ett utvecklingsarbete där vi försöker bygga upp kunskap. Det är en ny verksamhet att jobba så här utåtriktat med hot, hat och arbetsmiljö, säger hon.

På hemsidan där vägledningen finns uppmanas besökarna även att lämna synpunkter.

– Vägledningen vänder sig till både konstnärer och uppdragsgivare och de reflektioner vi hittills fått från användarna är att de tycker att det här är viktigt och att det har saknats. Anmälningsgraden för de här brotten är ju väldigt låg och det vill vi åtgärda med vår information, och fånga upp personer som kanske inte ens tänkt att det de utsatts för går att anmäla.

Ladda ner Konstnärsnämndens digitala vägledning för hotade konstnärer:

 

bild på Carin Hedström

Carin Hedström

Mer om Hot och våld

Senaste om Mer om arbetsmiljö