Hoppa till huvudinnehållet
Sexuella trakasserier

Metoo – vad hände sen?

Ett år har gått sedan de första uppropen om sexuella trakasserier kom. För många branscher har det resulterat i en större medvetenhet och konkreta åtgärder för att förebygga sexuella trakasserier.

Allt började med ett avslöjande om sextrakasserier i Hollywood, men det växte snabbt till en global rörelse. I Sverige kom förra hösten en rad kollektiva upprop där kvinnor från olika grupper talade ut om trakasserier och övergrepp. Först ut var skådespelare under hashtaggen #tystnadtagning. I en artikel i Svenska Dagbladet den 10 november vittnade 456 kvinnliga skådespelare om övergrepp under karriären.

– Redan 24 timmar efter #tystnadtagning träffades Teaterförbundet för scen och film och arbetsgivarparten Svensk Scenkonst. Vi kom överens om ett antal åtgärder både på kort och lång sikt. Bland annat skickade vi ut enkäter till våra medlemmar för att ta reda på hur många som utsatts för sexuella trakasserier. Vi tillsatte också en oberoende kommission för att utreda den tystnadskultur i branschen som många vittnat om, säger Mika Romanus, förbundsdirektör på Teaterförbundet för scen och film. Foto: Annika Falkuggla

Kommissionen lämnade över sin rapport i april. Där föreslogs bland annat att det partsgemensamma råd som redan arbetade med jämställdhets- och diskrimineringsfrågor skulle få en central roll i det fortsatta arbetet mot sexuella trakasserier. Parterna har också tagit fram ett studiematerial som är färdigt inom kort.

Mika Romanus upplever att samtalsklimatet i branschen blivit betydligt öppnare efter Metoo.

– De flesta hade policys om sexuella trakasserier när Metoo kom, men de var inte levande. I dag när en ny produktion startar så går man igenom lagstiftning och policies så att alla vet vad man ska göra om något händer och vem man ska kontakta.

Den tystnadskultur som tidigare rådde inom teater- och filmbranschen kring sexuella trakasserier börjar brytas enligt Mika Romanus och det finns en betydligt större medvetenhet om problemet. Målet är att gå från normen "så här funkar det i vår bransch" till att se sexuella trakasserier som något helt oacceptabelt, säger hon.

– Men det är svårjobbade strukturer. En teaterproduktion är en tillfällig konstellation och det är svårt att behålla ett lärande. Det handlar också väldigt mycket om makt. Branschen präglas av stor konkurrens, det är många som vill komma in och man vill inte uppfattas som bråkig.

FÖREBYGG SEXUELLA TRAKASSERIER

Så gör andra

  • Policy mot sexuella trakasserier där det tydligt framgår beteenden som inte är acceptabla samt vad man ska göra och vem man ska kontakta om man själv eller en kollega utsätts.
  • Jämställdhetspolicy med konkreta mål kring exempelvis andelen kvinnliga chefer i organisationen.
  • Spel där man testar sina värderingar
  • Handbok om jämställdhet
  • Utbildning för chefer.
  • Visselblåsarfunktion där man anonymt kan anmäla sexuella trakasserier.

 Prevent erbjuder en kostnadsfri brevskola om sexuella trakasserier. Anmäl dig här:

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Sexuella trakasserier

Senaste om Mer om arbetsmiljö