Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Istockphoto

Hot och våld

Fler unga drabbas av hot och våld

Varje år skadas cirka 5 000 personer i Sverige av hot- och våldsincidenter på jobbet. Kvinnor som jobbar inom vård, skola och omsorg hör till de mest drabbade och allt fler unga utsätts. Det visar en ny rapport från AFA Försäkring.

Ungefär vart tionde arbetsolycksfall på den svenska arbetsmarknaden orsakas av hot och våld, vilket motsvarar cirka 5000 personer per år.

– Det har legat ganska konstant de senaste åren, men vi kan se en liten ökning när det gäller antalet rån, sa Therese Ljung, analytiker på AFA Försäkring när hon presenterade rapporten på ett seminarium. Foto: AFA Försäkring

Antalet arbetsolycksfall orsakade av rån har ökat från 263 fall år 2014 till 330 fall år 2017. Ungefär 17 procent av rånen får allvarliga konsekvenser som sjukskrivning mer än 30 dagar eller medicinsk invaliditet. Anmärkningsvärt är att merparten av rånen drabbar unga anställda i åldrarna 16–25 år. Här har till och med skett en liten ökning.

Generellt sett är det betydligt fler män än kvinnor som råkar ut för olyckor på jobbet, men när det gäller just hot och våld är situationen den omvända. Kvinnor står för 2 av 3 fall.

– Varför det ser ut så vet vi inte. Det kan bero på att kvinnor anmäler i högre utsträckning. Men det är också så att vissa yrken är mer utsatta än andra. Flest arbetsolycksfall på grund av hot och våld inträffar bland undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter.

Andra utsatta yrkesgrupper är lärare, fritidsledare och förskolepersonal.

– I skolan blir man kanske hotad av en elev eller får en stol kastad på sig och i förskolan kan det handla om barn som skriker rakt in i ens öra när de blir upprörda.

Ladda ner rapporten här:

10 MEST UTSATTA YRKENA

Hot och våld

  • Väktare ordningsvakter
  • Socialt arbete
  • Poliser
  • Undersköterskor, vårdbiträden
  • Kriminalvårdare
  • Barnskötare, fritidsledare
  • Lärare och skolledare
  • Taxiförare
  • Buss- och spårvagnsförare
  • Tågvärd
bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Hot och våld

Senaste om Mer om arbetsmiljö