Hoppa till huvudinnehållet
Mobbning

Problem i organisationen bakom chefmobbning

Mobbning i arbetslivet brukar oftast handla om medarbetare som blivit utsatta. En nyligen avslutad forskningsstudie visar att även chefer blir mobbade. Det är främst erfarna chefer som kommer nya till en dysfunktionell organisation som drabbas. Och de får sällan stöd från något håll.

– I många fall började mobbningen direkt när cheferna kom nya till en organisation med informella ledare, otydlig rollfördelning och där folk var allmänt missnöjda. Helt enkelt en dysfunktionell organisation där medarbetarna utmanade den nya chefen. Mobbning handlar i grunden om makt, säger Christina Björklund som är docent i ekonomisk psykologi och är den som lett studien.

Mobbningen kunde bestå i att medarbetarna baktalade chefen, negligerade det chefen sa, struntade i att komma till möten, pratade illa om chefen med kollegorna och till nya chefens chef. Ibland var det till och med frågan om rena hot från medarbetarna. Allt medan ledningsgruppen och den överordnade chefen var åskådare.

– De utsatta cheferna drabbas av sandwich-effekten och kommer i kläm från två håll.
Dels från en ledning som inte lyfter ett finger för att agera, dels från medarbetarna som utmanar dem. Ofta är de sjunde eller åttonde chefen i ordningen på kort tid på samma position.

Christina Björklund anser att det är den dysfunktionella organisationen som skapar en struktur som gör att mobbningen kan fortgå. Hon är noga med att påpeka att mobbningen inte slutar av sig självt.

– Det pågår tills någon sätter stopp och bryter mönstret. Och cheferna har inte stöd från något håll, mer än kanske hemifrån. Många mår dåligt utan att riktigt veta varför och försöker vänta ut situationen. En chef berättade för mig att hon bara lade sig ner på golvet och skrek när hon kom hem, säger Christina Björklund.

Vad hände med de mobbade cheferna?

– De blev sjukskrivna, utköpta eller sade upp sig själva utan att någon aldrig hade tagit i vad som var det egentliga problemet. Det tog tid för cheferna att läka och få tillbaka tron på sig själv. Vissa hade också svårt att få jobb eftersom de antogs vara problemmakare.

Christina Björklund tycker att frågan om mobbning av chefer måste tas upp på olika ledarskapsutbildningar. Där det finns modeller för mycket annat, men inte just för att upptäcka och hantera mobbning av chefer.

– Det här är en bit som saknas. En organisation behöver veta vad den ska göra den dag mobbning av chefer sker. Alla chefer behöver träna sig i att se och känna igen mönstret.

FAKTA

Det ökar risken för mobbning

  • Dysfunktionella grupper
  • Informella ledare
  • Ny i chefsposition
  • Otydligt ledarskap från högre chef/ledning
  • Otydlig struktur i organisationen
  • Organisatoriska förändringar

Fakta om studien: Studien ”Chefer i skottlinjen – mobbning på arbetet” är finansierad av AFA Försäkringar och Karolinska Institutet. Studien består av djupintervjuer med 22 chefer och enkätfrågor till 18 000 chefer i olika branscher. Det visade sig att 586 av cheferna hade utsatts för mobbning, alltså 3,2 procent. Det var chefer i alla branscher och oavsett kön.  Mönstret var detsamma.

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Mobbning

Senaste om Mer om arbetsmiljö