Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsklimat

Anställda i ideell sektor trivs bättre på jobbet

Anställda i ideella organisationer kan i hög grad styra och påverka sitt arbete, visar en studie. Det gör att de i stor utsträckning också trivs och är engagerade på jobbet. Samtidigt anser de att lönen och utvecklingsmöjligheterna är sämre än i privat och offentlig sektor.

Civilsamhället har blivit allt mer professionaliserat med allt fler anställda och inte bara ideellt arbetande. En enkätstudie som besvarats av medarbetare i 111 ideella organisationer visar att den övervägande bilden av arbetsförhållandena är väldigt positiv.

– Det är många som trivs och känner sig engagerade och motiverade i arbetet. Vi har också tittat på könsskillnader och det är väldigt lite sådant när det gäller till exempel lön eller chefsroller, säger Mats Jutterström, ekonomie doktor vid Handelshögskolan och Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor, SCORE. Foto: Julia Wiklund

Rapporten "Anställd i det svenska civilsamhället" visar att 75 procent av medarbetarna helt eller i hög grad kan utforma sitt arbete själva. Sju av tio är också delaktiga i frågor som berör deras arbete och lika många blir positivt bemötta när de kommer med förslag på verksamhetsförbättringar.

– Vi kan se ett tydligt samband att de som får mer av självbestämmande, information och delaktighet också trivs bättre på jobbet och är mer motiverade på jobbet.

I studien fick deltagarna också jämföra arbete i civilsamhället med privat och offentlig sektor, där många arbetat tidigare. Resultaten visar att fördelarna med att jobba i en ideell organisation är att det ger större frihet och flexibilitet och att det känns mer meningsfullt och engagerande. Att ha mer motiverade och engagerade medarbetare är också något som företag och organisationer länge eftersträvat.

– Det finns en trend att yngre människor som nu är på väg in i arbetslivet efterfrågar en högre grad av meningsfullhet. Ett sätt för företagen att möta detta är att jobba mer med hållbarhetsfrågor, säger Mats Jutterström.

Till nackdelarna med att jobba i civilsamhället hör att man har sämre lön och utvecklingsmöjligheter. Ekonomin är också sämre i ideella organisationer, anser man, och det finns inte lika mycket resurser.
Ytterligare en nackdel är att arbete och fritid ofta flyter ihop.

– Det är en generell utveckling i samhället att de som har jobb får allt mer att göra. Men det kan vara speciellt i ideell sektor. Det är mycket ideellt arbete också för anställda och det kan vara svårt att dra gränser, säger Mats Jutterström.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Arbetsklimat

Senaste om Mer om arbetsmiljö