Hoppa till huvudinnehållet
Sexuella trakasserier

"Allt handlar om hur vi bemöter varandra"

För kommunikationsskolan Berghs i Stockholm ledde höstens Metoo-upprop direkt till åtgärder. Trakasserier och sanktioner fick tydligare definitioner och snart finns även ett socialt kontrakt om bemötande på plats.

När tusentals människor världen över satte strålkastaren på sexuella trakasserier blev effekterna påtagliga för många arbetsgivare. På Berghs School of Communication var vd:n Camilla Wallander delvis redo. Sedan många år har Berghs en jämställd ledning och för de 270 kursansvariga lärarna närmar sig skolan målet hälften kvinnor, hälften män. Under hösten hade även diskussioner om förhållningssätt pågått, och inkludering hade blivit ett viktigt ledord. Men när frågan om sexuella trakasserier lyftes i samhällsdebatten gick allt fort. Och Berghs insåg snabbt att den befintliga policyn om trakasserier och kränkande särbehandling inte dög.

– Vi kände direkt att policyn inte var tillräckligt tydlig. Vår arbetsgivarorganisation Almega agerade också snabbt och skickade ut förslag på justeringar som vi utgick ifrån, säger hon.

Det blev viktigt att förtydliga vilka beteenden som var okej och vilka som inte var okej.

– Allt handlar ju om hur vi bemöter varandra. Man måste känna sig trygg för att kunna vara kreativ och göra sitt jobb på bästa sätt. Vi ville också komma ut med något snabbt, så vi skickade ut en ny policy om trakasserier och kränkande särbehandling till studenter och lärare, och den togs emot på ett bra sätt.

Men Camilla Wallander ville göra mer än så. Hon ville få igång en dialog.

– Jag bjöd även in till reflekterande samtal med alla som ville, både studenter och all personal, och även till samtal specifikt för kvinnor och män. Totalt hade vi fem ganska snabba möten.

Arbetet ledde till att personalen och studenterna tog fram förslag på aktiviteter och åtgärder, bland annat en idé om ett socialt kontrakt för hela skolan, som ska beskriva önskvärda beteenden för att på så sätt "sätta" kulturen redan vid kursstart. Utöver det tas även en checklista för föreläsare fram.

– Vi ska ha med checklistan i materialet som alla föreläsare får. Den ska innehålla frågor att tänka på, som till exempel: 'Har du reflekterat över valet av case?' och 'Skildrar ditt material förlegade könsstereotyper?'.

Nu planerar även koncernen som Berghs är del av en utbildning om etik, bemötande och trakasserier – en utbildning som företagen själva ska kunna använda internt. Dessutom införs ett whistleblower-nummer på koncernnivå. Och redan nu märks en tydlig skillnad i medvetenhet, både om saker som ingår i undervisningen, och om bemötande, säger Camilla Wallander.

– Vi kan se en direkt skillnad bland våra kursdeltagare och hur de tittar på våra material. Det är ett tydligare ifrågasättande och mer diskussion om hur föreläsare uttrycker sig och vad bilder skickar för signalerar. Vi har också ett långsiktigt strategiskt mångfalds- och jämställdhetsprojekt och det är ett stort intresse för det nu bland personal och studenter.

bild på Carin Hedström

Carin Hedström

Mer om Sexuella trakasserier

Papperstidning

Prenumerera på tidningen Arbetsliv, Sveriges största arbetslivstidning som kommer ut fyra gånger per år.

Prenumerera

Senaste om Mer om arbetsmiljö