Hoppa till huvudinnehållet
Kompetens

Yrke med bäst chans till jobb

Den som vill bli efterfrågad på arbetsmarknaden ska satsa på att bli lärare. Journalist eller banktjänsteman är exempel på yrken där de finns ett stort överskott på arbetskraft. Det visar en rapport från Arbetsförmedlingen om framtidsutsikterna för olika yrkesgrupper.

Att det råder lärarbrist i Sverige står klart vid en titt på Arbetsförmedlingens rapport om framtidsutsikter för omkring 200 yrken. Listan toppas av förskolelärare, grundskolelärare och specialpedagoger. Andra efterfrågade yrkesområden är civilingenjörer inom bygg- och anläggning och socialsekreterare.

– Vi har en fortsatt bred jobbtillväxt, men det är utbildad arbetskraft som efterfrågas. För att klara matchningen på arbetsmarknaden blir det ännu viktigare att vägleda och motivera till utbildning som leder till jobb, säger Annelie Almérus, analytiker på Arbetsförmedlingen i en kommentar.

Journalister, grafiska formgivare och banktjänstemän toppar listan över jobb där det råder ett överskott på arbetskraft.

Att ha ett yrke där det finns stor efterfrågan och därmed goda möjligheter att byta jobb kan vara viktigt ur ett hälsoperspektiv. Enligt en tre år gammal studie från Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm är det lättare för långtidssjukskrivna att komma tillbaka till arbetslivet om de byter jobb.

LÄTTAST

Att få jobb 2017

Högskoleutbildning

  • Förskollärare
  • Sjuksköterskor, både specialistsjuksköterskor och grundutbildade
  • Speciallärare och specialpedagoger
  • Grundskollärare och lärare i yrkesämnen
  • Civilingenjörer och ingenjörer inom bygg och anläggning samt elektronik
  • Socialsekreterare
  • Läkare
  • Mjukvaru- och systemutvecklare, systemanalytiker och IT-arkitekter
  • Psykologer

 

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Kompetens

Senaste om Mer om arbetsmiljö