Hoppa till huvudinnehållet
Hot och våld

Vanligt med hot inom idrotten

En sportchef som får grishuvuden på bilen, en spelare som får sexuella inviter via nätet och domare som måste avbryta matcher för att skydda sig själv. Det är en del av idrotten i dag. Nu ska Riksidrottsförbundet tillsammans med BRÅ kartlägga hur utbrett våld, hot och trakasserier är inom idrottsrörelsen.

För tre år sedan kom rapporten "Tryggare Sverige", som var en genomgång av hot och våld inom hockeyn och fotbollen på elitnivå. Det visade sig att 42 procent av klubbcheferna, 35 procent av domarna och 30 procent av publikvärdarna hade varit utsatta för hot, våld eller trakasserier. Nu görs en bredare undersökning där man också tar med idrotterna handboll, basket och bandy och även granskar situationen för sportjournalister och evenemangspoliser.

– Att synliggöra problemen är ett viktigt steg mot förändring. Vi vill förebygga brott och skapa en trygg och säker arbetsmiljö för anställda och förtroendevalda inom idrottsrörelsen och för de som jobbar med olika idrottsevenemang, säger Lena Sahlin som är samordnare för idrott och kriminalitet på Riksidrottsförbundet.Foto: Riksidrottsförbundet

Hon säger att enligt rapporten från Tryggare Sverige är det få av dem inom idrotten som utsätts för hot, våld eller trakasserier vänder sig till sin närmsta chef för att prata om vad som hänt. Och de drar sig också för att anmäla ett brott av rädsla för repressalier eller för att de kanske tänker att det hör till när man är en offentlig person. Med undersökningen vill nu Riksidrottsförbundet kartlägga och få en bild av situationen. Tanken är att förbundet ska kunna hitta sätt att bättre stötta de som utsätts och att det också ska mynna ut i en handbok med riktlinjer.

– Vi inom idrottsrörelsen måste ta vårt ansvar som arbetsgivare och hitta verktyg så att den som blir utsatt inte står ensam. Som arrangör av ett av ett idrottsevenemang har man även ett arbetsmiljöansvar och här vill vi vara med och stötta, säger Lena Sahlin.

Varför har det blivit vanligare med hot, våld, trakasserier inom idrottsrörelsen?

– Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse med fler än tre miljoner människor och blir därmed en spegling av samhället i stort. Det gäller dessvärre även de negativa och brottsliga avarterna, säger Lena Sahlin.

Och Björn Eriksson som är ordförande för Riksidrottsförbundet säger att de krafter som skapar en otrygg arbetsmiljö på våra idrottsarenor och inom idrotten måste rensas bort.

– Undersökningen är ett viktigt steg på vägen mot att göra arenor och idrotten till en trygg zon, säger Björn Eriksson.

Studien om trakasserier, hot, våld och korruption bygger på djupintervjuer med sportchefer, klubbdirektörer, spelare, domare, ledare, publikvärdar, ordningsvakter, support- och evenemangspoliser och sportjournalister. Resultatet presenteras i början av 2018.

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Hot och våld

Senaste om Mer om arbetsmiljö