Hoppa till huvudinnehållet
Stress

Stressigt på landets apotek enligt facket

Fackförbundet Sveriges Farmaceuter varnar för att arbetsförhållandena på landets apotek blivit så stressig att patientsäkerheten hotas. I en enkätundersökning uppger varannan farmaceut att stressen riskerar att leda till felexpedieringar.

– Vi är positiva till omregleringen av apoteksmarknaden. Det har lett till bättre öppettider och ökad tillgänglighet för kunderna. Men det har också medfört en mycket stressigare arbetsmiljö, säger Kristina Billberg Fritjofsson, ordförande i Sveriges Farmaceuter.

Enligt Kristina Billberg Fritjofsson har omregleringen gjort att det blivit svårt att rekrytera behöriga farmaceuter till alla de nya apotek som öppnar. Det har lett till att man även måste anställa icke utbildad personal. 73 procent av de totalt 1 339 apoteksanställda som har svarat på enkäten uppger att arbetsbelastningen är något eller mycket hög.

– Det finns en risk för patientsäkerheten. Arbetet upplevs som väldigt hetsigt och många upplever att de inte hinner att göra sitt jobb, säger Kristina Billberg Fritjofsson.

Men ännu så länge verkar den stressiga arbetsmiljön inte påverkat kundernas upplevelse av apotekens service. Enligt en Sifo-undersökning som branschorganisationen Sveriges Apoteksförening gjort nyligen är apotekens kunder nöjdare än någonsin.

– I diskussionen om arbetet på apotek är stressigt eller inte tycker jag det är relevant att lyfta fram att avregleringen lett till att det i princip inte är några köer på apoteket längre. De långa köerna var ett stort diskussionsämne innan avregleringen, säger Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening.

Kristina Billberg Fritjofsson efterlyser ett tydligare uppdrag från staten vad apoteken ska syssla med.

– Vi tycker ju att vår kärnverksamhet är hälso- och sjukvård. Att receptarier och apotekare förstärker det som läkarna gör. Apoteken är den sista länken i ett vårdbesök, säger hon.

Johan Wallér påpekar att apotekens uppgift alltid varit att tillhandahålla läkemedel och ge rådgivning i kombination med att de även säljer andra produkter.

– Det har man gjort sen urminnes tider. Jag kan inte se att det finns någon motsättning där, säger han. 

Ladda ner rapporten: Arbetsmiljö på apotek

FAKTA

Om undersökningen

Enkäten skickades ut i januari månad till de 3 187 medlemmarna i Sveriges Farmaceuter. Svarsfrekvensen var 42 procent.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Stress

Senaste om Mer om arbetsmiljö