Hoppa till huvudinnehållet
Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier i fokus på Arbetsmiljöriksdagen

Använd kraften i metoo-rörelsen för att förnya arbetsmiljöarbetet. Den uppmaningen gav arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson när hon talade på Arbetsmiljöriksdagen.

Både Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) ägnade en stor del av sina tal på årets Arbetsmiljöriksdag åt sexuella trakasserier.

– Jag kan bara säga att jag älskar den unga generationen som nu vågar säga ifrån. De gör det som vi i min generation inte vågade. Det är ett fantastiskt kvinnovrål, sa en märkbart berörd Ylva Johansson. Foto: Kristian Pohl

Hon påpekade att många av de fall kring sexuella trakasserier som rullats upp i media de senaste veckorna handlat om arbetslivet.

– Det som gör mig allra mest upprörd, faktiskt helt matt, är chefernas agerande. Chefer som negligerat och förminskat de problem som kommit fram. Det är alltid chefens ansvar att se till att sexuella trakasserier inte förekommer på arbetsplatsen och om de gör det ska de omedelbart stoppas, sa Ylva Johansson.

Hon uppmanade till att använda kraften i metoo-rörelsen som en väckarklocka för att förnya arbetsmiljöarbetet.

– Låt det bli som en dragkraft för att få unga människor att engagera sig i arbetsmiljöarbete.

Ylva Johansson har tillsammans med jämställdhetsministern Åsa Regnér, bjudit in arbetsmarknadens parter till ett samtal om hur sexuella trakasserier kan förebyggas i arbetslivet. Enligt Ylva Johansson bygger det på att använda de verktyg och den lagstiftning som redan finns på området.

Det handlar exempelvis om den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) där kränkande särbehandling ingår som en del. Arbetsmarknadsministern hänvisade även till de nya regler om aktiva åtgärder för att förebygga sexuella trakasserier som gäller sen årsskiftet.

Under Arbetsmiljöriksdagen presenterades även den inspektionsinsats som Arbetsmiljöverket gjort på temat "Friska arbetsplatser för alla åldrar". Det är en del av en större kampanj som drivs i samtliga 28 medlemsländer inom EU samt Norge och Island.

Totalt har 1 700 arbetsplatser inom hotell och restaurang, handel, magasinering, kommunikation och konsultverksamhet inspekterats under två veckor. 900 av dessa fick krav på sig.

Hela 58 % av arbetsplatserna saknade rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete. Flest krav fick arbetsplatser inom hotell- och restaurang. Däremot visade inspektionerna att arbetsmiljön inom handeln förbättrats avsevärt de senaste åren. I synnerhet på de större butikskedjorna som har bra rutiner för att förebygga hot och våld och belastningsskador.

Läs mer om Arbetsmiljöverkets inspektionsinsats:

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Sexuella trakasserier

Senaste om Mer om arbetsmiljö