Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Istockphoto

Arbetsmiljöarbete

Nio av tio skolor brister i arbetsmiljöarbetet

Stress, hot och våld, buller och dålig luft. Det är några arbetsmiljöproblem som landets största arbetsplats- skolan brottas med enligt en inspektionsinsats som Arbetsmiljöverket gjort.

Under tre år har Arbetsmiljöverket inspekterat grund- och gymnasieskolor runt om i landet. Resultatet är nedslående. Nio av tio skolor har brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det gäller bland annat stress och konflikter på arbetsplatsen samt hot och våld mot skolans personal.

– Vi kan konstatera att det inom skolan ofta finns brister när det gäller riskbedömningar och handlingsplaner, säger Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör och projektledare för inspektionsinsatsen i en kommentar.

En arbetsmiljöundersökning som publicerades förra året visade att två av tre grundskollärare skippar lunch, jobbar över eller tar med jobbet hem minst en dag i veckan. Andelen grundskollärare som utsätts för våld är också högre än genomsnittet för samtliga yrken.

Dålig luftkvalitet till följd av bristande ventilation är ett annat problem. I många fall saknas också åtgärder mot buller samt rutiner för kontroll av städning, enligt Arbetsmiljöverkets rapport.

– Den dåliga luften är i många fall ett resultat av överfulla klassrum. Här behöver skolansvarig och fastighetsupplåtare föra en tydlig dialog om skolans behov och lokalernas begränsningar. En god arbetsmiljö skapar också en god läromiljö, säger Adam Jansson.

Ladda ner Arbetsmiljöverkets rapport:

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö