Hoppa till huvudinnehållet
Sexuella trakasserier

”Metoo är en väckarklocka för arbetslivet"

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har kallat Metoo-kampanjen ett efterlängtat kvinnovrål. Under fredagen träffade hon och jämställdhetsminister Åsa Regnér arbetsmarknadens parter för att diskutera vad som kan göras för att förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet.

– Vi fick ett enormt gensvar från alla parter. De behöver inte väckas utan är redan på banan. Man tar det här med stor seriositet. Många vittnade om en befrielse att det äntligen lyfts på locket. Nu finns en möjlighet att göra något på riktigt, sa Ylva Johansson på en pressträff efter mötet. Foto: Regeringen

Hon ser på Metoo-kampanjen som en väckarklocka för arbetslivet.

– Det är alldeles uppenbart att det inte görs tillräckligt på arbetsplatserna. Det finns en brist på systematik när det gäller att hantera sexuella trakasserier men också en tystnadskultur som kanske ändras nu, sa hon. 

Ylva Johansson sa att ökade medel för att fortbilda skyddsombud skulle kunna vara ett sätt att förbättra hanteringen av sexuella trakasserier i arbetslivet. När det gäller lagar och regler anser hon att  det redan finns bra regelverk för att arbeta med frågan. Som exempel nämnde hon föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö samt den skärpta diskrimineringslagstiftning som börjar gälla från 1 januari nästa år.

Men på Svenskt Näringsliv, som företräder 60 000 företag, tror man inte att det är fler regler som arbetsgivarna behöver för att kunna jobba med problemet utan snarare djupare kunskap och bättre verktyg.

– Vi ska fortsätta trumma på med kunskap och utbildningar och ge arbetsgivarna lättillgängliga verktyg. Alla på en arbetsplats ska veta att chefen kan hantera de frågorna och känna sig trygga med att säga ifrån, säger Anna Bergsten som är arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv. Foto: Svenskt Näringsliv

Hon tror att metoo har fört med sig ett öppnare samtalsklimat vad det gäller sexuella trakasserier över lag. Flera medlemsorganisationer inom Svenskt Näringsliv har upplevt ett ökat tryck från företagen att vilja diskutera ämnet.

– Att förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatsen är till stora delar en ledarfråga, därför behövs det goda och bra chefer. Vi har en viktig roll i att stötta och hjälpa dem att jobba systematiskt och förebyggande, även om många av dem redan gör det säger Anna Bergsten.

Hon säger att det också finns lovvärda initiativ i samband med metoo, som uppropet "#nolltolerans" som startats av Visita - arbetsgivarna i besöksnäringen, för att anställda, praktikanter och inhyrd personal ska ha en arbetsmiljö fri från trakasserier och kränkande särbehandlingar.

På LO, som är det samlande organet för 14 fackförbund, har man varit medveten om att det förekommer sexuella trakasserier i arbetslivet och jobbat aktivt med det.

– Alla upprop nu visar att det funnits ett stort mörkertal vad det gäller sexuella trakasserier på arbetsplatserna. Det positiva med att många träder fram är att det inte längre går att säga att det är ett undantag eller en enstaka händelse, säger Malin Wreder som är enhetschef på LO. Foto: LO

Precis som Anna Bergsten från Svenskt Näringsliv anser hon att regelverken som finns sannolikt är tillräckliga. Nu handlar det om att se till att se till att de efterlevs. Och även om arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar måste också fackförbunden vara på tårna, det handlar om att utbilda både skyddsombuden och andra förtroendevalda så att de kan driva på arbetet.

– Vi behöver förstärka och förtydliga de här frågorna på flera olika sätt, hur är vi inte klara med än, säger Malin Wreder.

Både Anna Bergsten och Malin Wreder säger att det är viktigt att samarbeta i den här frågan och de gör det i den partsgemensamma arbetsmiljöorganisationen Prevent som har konkreta tips om chefens ansvar, om att jobba förebyggande och hur man skapar en inkluderande arbetsplats.

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Sexuella trakasserier

Senaste om Mer om arbetsmiljö