Hoppa till huvudinnehållet
Mobbning

Kvinnor och män reagerar olika på mobbning

Kvinnor och män löper lika stor risk att utsättas för mobbning på arbetsplatsen. Men medan kvinnor ofta blir långtidssjukskrivna och tar antidepressiva läkemedel väljer män i högre utsträckning att fortsätta gå till jobbet eller sluta sitt arbete, visar en studie vid Århus och Köpenhamns universitet.

Studien, som omfattar omkring 3 200 danska arbetstagare i privat och offentlig sektor, visar att sju procent har blivit mobbade på jobbet. Kvinnor och män har lika stor risk att bli mobbade, men resultaten visar att de reagerar olika på mobbningen och har olika strategier för att hantera den.

– Både män och kvinnor rapporterar om försämrad hälsa. Men kvinnor är inte bara mer långtidssjukskrivna, de är också benägna att ta mer antidepressiva läkemedel fyra år efter att de blivit utsatta för mobbning, säger Tine Mundbjerg Eriksen, forskare på institutet för ekonomi vid Århus universitet.Foto: Århus universitet

Studien visar att män som blir utsatta för mobbning slutar sitt jobb i större utsträckning än kvinnor. Men en del män väljer att fortsätta gå till jobbet trots att de mår dåligt. En orsak kan vara socialt konstruerade föreställningar att man är svag om man blir utsatt för mobbning och inte kan stå upp för sig själv.

– Det kan också vara så att män inte är lika medvetna om att de utsätts för mobbning. De ser inte sig själva som mobbade även om de utsätts för typiska uttryck för mobbning.

Studien utgår från 21 typiska tecken på mobbning, som att man blir ignorerad, utsatt för skvaller, undanhållen information eller att ens arbete nervärderas. En annan anledning till att männen fortsätter gå till jobbet kan vara att de tror att de kan hantera situationen.

– Kvinnor inser troligen vid en tidpunkt att det inte är deras fel, söker hjälp och blir långtidssjukskrivna. Det gör kanske inte män, säger Tine Mundbjerg Eriksen.

I studien har man undersökt hur lön och befordran påverkas av mobbningen. Resultaten pekar på att män oftare än kvinnor går miste om löneförhöjning och befordran.
– Det kan kanske vara så att när man blir sjukskriven försöker man ta tag i sin situation. Det kan också göra att arbetsgivaren blir medveten om situationen och att åtgärder sätts in så att mobbningen upphör. Det kan göra att kvinnornas lön och befordran inte påverkas.

Forskarna undersökte också om mobbningen följer individen eller om den hänger ihop med arbetsplatsen.

– En sak som vi befarade var att mobbningen var kopplad till individen, och om man hade vissa karaktärsdrag skulle man alltid bli utsatt för mobbning. Men resultaten tyder på att det inte är några särskilda karaktärsdrag som förklarar mobbningen, säger Tine Mundbjerg Eriksen.

Mer troligt är att det är någonting i arbetsförhållandena som leder till mobbning, som till exempel stress, bristande ledarskap, dåligt arbetsklimat eller arbetsgruppens sammansättning.

Att många inte ser sig själva som mobbningsoffer trots att de utsätts för handlingar som kännetecknar mobbning visar att problemet kan vara mer utbrett än vad forskning visar. Det behöver man också ta hänsyn till på arbetsplatserna, anser Tine Mundbjerg Eriksen.

– Man behöver kanske vara mer medveten om vilka handlingar som de anställda utsätts för i stället för att göra undersökningar som frågar om man är mobbad. Det kan visa om det finns förhållanden på arbetsplatsen som behöver åtgärdas för att skapa en bättre arbetsmiljö, säger hon.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Mobbning

Senaste om Mer om arbetsmiljö