Hoppa till huvudinnehållet
Hot och våld

Hotade kulturarbetare får hjälp

Nu finns en digital lathund som konstnärer och författare kan använda sig av om de blir utsatta för hot, våld eller trakasserier. Den innehåller konkreta råd från allt hur man samlar bevis till när det är dags att polisanmäla.

Förra året kom siffror från Myndigheten för kulturanalys som visade att var tredje konstnär och författare någon gång varit drabbad av hot, våld, eller trakasserier. Nu har Konstnärernas Riksorganisation tillsammans med Sveriges Författarförbund gett ut skriften "Hat och hot". Den innehåller samlad forskning i ämnet, intervjuer med drabbade och sist men inte minst en lathund med tips och råd som tagits fram i samarbete med polis och psykolog.

– Den digitala lathunden är ett stöd för så att det finns en plan för hur den som drabbas ska agera. Och skriften "Hat och Hot" visar också att det här inte är liten privat fråga utan ett strukturellt problem. Vi konstnärer och författare måste fortsätta prata med varandra om detta, säger Katarina Jönsson Norling som är ordförande på Konstnärernas Riksorganisation. Foto: Frida Norling

Några av råden i lathunden är att anmäla hot till polisen i ett tidigt skede, att spara mejl som viktiga bevis, att söka stöd hos en eventuell arbetsgivare, att låta hotbrev vara oöppnade och att agera på ett sätt som skyddar den egna säkerheten vid fysiskt hot.

Och Katarina Jönsson Norling menar att författare och konstnärer är särskilt utsatta eftersom de ofta saknar det skyddsnät som institutioner kan erbjuda sina anställda. Hon säger också att hot och våld riskerar att tysta kulturskapare och därmed begränsa det öppna och demokratiska samhället.

Vad säger medlemmarna om att ni lyft denna fråga?

– Vi har märkt att det finns ett stort behov av att prata om det. Och jag tror att lathunden är uppskattad eftersom den ger en tydlighet i vad som är ett hot och vad den som är utsatt kan göra. Tidigare har vissa av våra medlemmar känt att de inte blivit tagna på allvar när de anmält till polisen, nu kanske de vågar stå på sig, säger Katarina Jönsson Norling.

Skriften "Hat och Hot" finns att ladda ner digitalt. Och politiker och tjänstemän inom kultursektorn har också fått den i sin hand för att de ska bli medvetna om hur det faktiskt ser ut för konstnärer och författare i dag.

Vad har ni fått för respons från politiker och tjänstemän?

– Vi har fått höra att det är en bra lathund och att myndigheterna är glada över att våra förbund, trots små resurser, fått upp frågan på agendan och gjort konkreta insatser. Nu måste även myndigheterna stärka sitt arbete mot hat och hot.

Avslutningsvis säger Katarina Jönsson Norling att det är viktigt med en bra beredskap i en tid då attackerna på den fria konsten ökar.

– Det handlar i grunden om att försvara allas vår frihet att yttra oss.

Ladda ner skriften "Hat och hot"

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Hot och våld

Senaste om Mer om arbetsmiljö