Hoppa till huvudinnehållet
Hot och våld

Hot och våld allt vanligare på bibliotek

Personal som misshandlas av besökare eller som hotas när de inte beställer "rätt" böcker. En ny rapport om arbetsmiljön på bibliotek visar att hot och våld blivit ett allt vanligare inslag i vardagen.

Det är fackförbundet DIK, som bland annat organiserar bibliotekarier, som frågat cirka 1 300 biblioteksanställda om hot och våld i arbetsmiljön. Och bilden som framkommer är att biblioteken blivit en allt stökigare plats. Över hälften av de som svarat upplever att hoten ökat de senaste två åren och 64 procent har blivit aggressivt bemötta av besökare.

– Vi ser att den ökande sociala oron i samhället flyttar in på biblioteken. Det är ett av få ställen som fortfarande är gratis och öppna för alla. Och när fler människor inte har någonstans att ta vägen går de dit. Det kan vara människor som inte har något hem, som har drogproblem, psykiska problem eller ungdomar som inte har någonstans att vara, säger Anna Troberg, förbundsordförande för DIK.

Men det är inte bara allmänt stökiga besökare som påverkar de anställda. Det har också blivit vanligare att biblioteksanställda hotas på grund av inköp de gör – eller inte gör. Hoten är ofta politiskt färgade.

– I vårt demokratiska uppdrag ligger att verka för fri åsiktsbildning och bibliotekarierna gör representativa urval så att alla typer av åsikter får plats på biblioteket. Men när det kommer in krafter som genom hot vill påverka det här arbetet är det inte bara ett jättestort arbetsmiljöproblem, det är också ett hot mot vår demokrati.

Ett bibliotek med erfarenhet av hot och våld finns i Sandviken. Här misshandlades en av de anställda i somras. En besökare slängde en dator i golvet, en anställd grep in och blev nedslagen. Efter det skärptes rutinerna kring hot och våld, inte minst vid introduktion av nyanställda och vikarier.

– Jag håller med om att samhällets problem flyttar in i biblioteken och det är på sätt och vis oundvikligt. Vi är ju en öppen lokal. Vi kan förebygga och skriva hur många dokument som helst, men i slutändan är det en fråga om ekonomi. En prioriteringsfråga om allt från väktare, till fler fritidsgårdar eller resurspersonal i skolorna, säger bibliotekschefen Peter Hirseland.

Enligt honom är det största problemet just nu ungdomar som inte har någonstans att ta vägen. Men han vill inte se problemet som ett enskilt "biblioteksproblem".

– Det är ett samhällsproblem, och när samhället har problem och märks det på biblioteken. Så man kan inte plocka ut biblioteket som en enskild aktör i den diskussionen, säger han.

Ladda ner rapporten:

bild på Carin Hedström

Carin Hedström

Mer om Hot och våld

Senaste om Mer om arbetsmiljö