Hoppa till huvudinnehållet
IT

Hälften av svenskarna läser jobbmejl på semestern

Fler och fler har tillgång till internet på jobbet, men det är stora skillnader mellan hur ofta olika yrkesgrupper använder det, enligt en ny kartläggning. Förvånande nog är det de yngsta i arbetslivet som använder internet på jobbet minst.

Vid millenieskiftet använde varannan svensk internet. I dag är det en del av så gott som alla svenskars vardag och nästan tre fjärdedelar av den arbetande befolkningen använder internet på jobbet varje dag. De med högskoleexamen är de flitigaste användarna.

– Jag tror att det handlar om vilka arbetsuppgifter du har. Sitter du i en kassa i en affär behöver du inte använda internet i ditt arbete på samma sätt som de i finansbranschen som kanske sitter med dubbla skärmar, säger Pamela Davidsson på IIS- Internetstiftelsen i Sverige. Foto: Sara Arnald

IIS har kartlagt svenskarna och deras internetanvändande varje år sedan år 2000. En del av kartläggningen handlar om internet på arbetet och det är stora skillnader mellan olika yrkesgrupper i hur mycket och hur ofta man använder internet på jobbet. Inom finans-, it- och kommunikationsbranschen använder i stort sett alla internet varje dag. Medan det inom hotell- och restaurangbranschen är mindre än hälften som gör det.
En annan yrkesgrupp som också hade lågt internetanvändande på jobbet var de inom transport, där använder lite mer än hälften internet dagligen.

Det som kanske förvånar mest med rapporten "Svenskarna och internet 2017" är att de i åldersgruppen 16 till 25 år använder internet på jobbet minst av alla - 48 procent att jämföra med 73 procent som är genomsnittet.

– Den gruppen är annars de flitigaste användarna av internet utanför arbetet. Men utbildningsgraden hänger samman med hur mycket man använder internet på arbetet.

Rapporten visar också att hälften av de yrkesarbetande svenskarna läser arbetsrelaterade mejl under semestern, fler män än kvinnor.

Möjligheten att jobba hemifrån skiljde sig åt mellan yrkesgrupperna. Inom it- och kommunikation jobbade 25 procent hemifrån dagligen. I jämförelse med vården där bara 7 procent gjorde det.
Det var också skillnader i att jobba hemifrån mellan stad och landsbygd. Två tredjedelar av de som bor i städer kan vara mindre på arbetsplatsen eftersom de har möjlighet att jobba hemifrån. Bland dem som bor på landsbygden är det knappt hälften som kan det.

En ökning som är tydlig är att 80 procent av arbetstagarna använder internet för privata ändamål på sin arbetsplats.

– Det vi förr uträttade via telefonsamtal sköter vi i dag via nätet på jobbet. Det kan vara allt från att beställda tid för klippning till att påminna någon där hemma om att köpa mjölk. Det är inte så ofta man hör någon sitta i långa privata telefonsamtal nuförtiden, säger Pamela Davidsson.

Ladda ner rapporten "Svenskarna och internet 2017":

 

FAKTA

Internetanvändning på svenska arbetsplatser

  • 93 procent har tillgång till internet på arbetet
  • 85 procent har en smart mobil.
  • 73 procent använder internet på jobbet varje dag

Sociala medier:

  • Facebook: den sociala plattform som allra flest (74 %) använder.
  • Instagram: används av 53 procent. En tredjedel gör det varje dag. Ökning av användandet i alla åldersgrupper.
  • Linkedin: av de som arbetar använder 40 procent det någon gång. Av de arbetslösa är det 30 procent.
  • Twitter: var fjärde har någon gång använt Twitter. Vanligare bland män än kvinnor. Flitigast användare är de mellan 16 - 25 år. Vanligare bland stadsbor (29 %) än de som bor i landsbygd (17 %)
  • Skype: Bland de som är födda utanför Norden är det mer vanligt att använda Skype, 74 procent av dem gör det någon gång och 14 procent av dem som gör det dagligen.
bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om IT

Senaste om Mer om arbetsmiljö