Hoppa till huvudinnehållet
Mobbning

Chefer som mobbas saknar ofta stöd

Mobbning på arbetsplatsen drabbar även chefer men de har ofta svårt att få stöd. För att komma ur situationen väljer många chefer att sluta sitt arbete, visar en studie vid Karolinska institutet.

 

Den treåriga studien, som omfattar uppgifter från drygt 18 000 chefer, visar att 3,2 procent av dem utsatts för mobbning. Vanligast är problemet i offentlig sektor och kvinnor är mer utsatta än män.

Studien omfattar också intervjuer med ett 20-tal mobbade chefer. Resultaten visar att även om många chefer är erfarna är det ofta i samband med en ny befattning som mobbningen uppstår. Inte sällan möts de av en arbetsplats som är mer eller mindre dysfunktionell och som under en längre tid saknat någon som leder arbetet. I arbetsgruppen finns ofta också informella ledare.

– Det typiska är att när du kommer in som ny chef finns det redan starka informella ledare som känner gruppen. Vill de inte släppa taget får de medarbetarna med sig och kan utsätta chefen för mobbning, säger Christina Björklund, som leder forskningsprojektet vid institutet för miljömedicin på Karolinska institutet.Foto: Stefan Zimmerman

Ofta känner överordnade chefer och ledningen till att det finns problem på arbetsplatsen. Men den nya chefen får sällan något stöd från ledningen och hamnar därför lätt i en ohållbar situation där hen blir motarbetad och mobbad av medarbetarna.

– Det kan handla om att folk inte dyker upp på möten eller ignorerar dig. Det är också vanligt att folk snackar skit om dig eller inte gör de arbetsuppgifter de får. Chefen kan också bli undanhållen information och blir inte kallad till möten.

Många av cheferna i undersökningen har tidigare varit framgångsrika chefer. Men mobbningen de utsätts för gör att självkänslan påverkas. De mår psykiskt dåligt, får sömnproblem och koncentrationssvårigheter, ibland med sjukskrivning som följd.

– Det är också en skam att bli utsatt för mobbning. Meningen är att du har ett jobb där du ska hantera saker och vara stark. Många går till sig själva och undrar vad de gör för fel, säger Christina Björklund.
Resultaten visar att mobbning huvudsakligen uppstår i organisationer där det råder en viss turbulens, till exempel hög arbetsbelastning, omorganisationer eller en generationsväxling. Det kan också finnas otydligheter i ledarskapet eller strukturella problem i organisationen.

– Det vi har kunnat se är att det sällan är individfaktorer det handlar om utan strukturer i organisationen. Många gånger får du inget stöd uppifrån och om ingen sätter stopp kan situationen fortsätta och eskalera.

När överordnade chefer och ledning inte ingriper bidrar de indirekt till mobbningen, anser Christina Björklund. En del chefer får också klä skott för problemen och att peka ut en syndabock kan vara ett sätt för ledningen att "göra något" i stället för att ta tag i problemen.

I slutändan leder mobbningen ofta till att cheferna väljer att byta jobb, något som kan vara svårt om man bor i en liten stad. Men problemen på arbetsplatsen försvinner inte bara för att chefen slutar.

– Felet man gör är att man ofta ser mobbning ur ett individuellt perspektiv. Men man måste se till helheten. Det kommer inte att hjälpa om den här chefen slutar utan det måste hända något på gruppnivå, säger Christina Björklund.

Hon menar att för att undvika att en chef utsätts för mobbning behövs det stödsystem i organisationen så att man kan ta tag i problemen innan de går för långt.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Mobbning

Senaste om Mer om arbetsmiljö