Hoppa till huvudinnehållet
Mobbning

Arbetslivet kan lära av skolan

Arbetslivet har mycket att lära av skolan när det gäller att förebygga mobbning. Det anser Carolina Engström, tillförordnad generalsekreterare på organisationen Friends som i dagarna släppt en rapport om mobbning.

Var fjärde elev har blivit utsatt för kränkningar från en annan elev det senaste året, enligt Friends rapport där drygt 43 000 barn och unga från förskoleklass till nian deltagit. Tjejer är något mer utsatta än killar. Tio procent har utsatts för regelrätt mobbning. En siffra som legat ganska konstant de senaste åren, enligt Carolina Engström.

– Däremot finns nätet som en ny arena för mobbning. Det innebär inte att fler barn mobbas men den som redan blir kränkt i skolan blir det också via nätet, säger hon.Foto: Sandra Birgersdotter

Lärarbristen och den pressade arbetssituationen i skolan tror Carolina Engström på sikt kan göra att mobbningen ökar. Lärarna hinner inte vara med barnen på rasterna i den utsträckning som kanske behövs. Lagstiftningen har skärpts mycket de senaste åren när det gäller skolans ansvar för mobbning. Carolina Engström anser att arbetslivet kan lära mycket från skolan när det gäller att förebygga mobbning.

– Det handlar om att kartlägga och våga ställa obekväma frågor. Finns det exempelvis grupperingar på jobbet som utesluter vissa? Sen går det att göra mycket vid introduktion av nya medarbetare. Den som är ny kan få en fadder och man kan bjuda in till gemensam fika på jobbet till exempel. I skolan jobbar man mycket med att eleverna ska känna sig trygga och det kan man också ta efter i arbetslivet. Som chef handlar det om att skapa en trygg, kreativ och tillåtande miljö där man får göra fel.

Vartannat avhopp från gymnasiet är kopplat till mobbning enligt siffror från Friends. Något som får negativa konsekvenser även i arbetslivet enligt Carolina Engström.

– Människor som mobbats i skolan löper större risk att utsättas igen. Tilliten till andra människor skadas och man kan få det svårt socialt. På jobbet kanske man uppfattas som avig och sur.


Ladda ner rapporten:

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Mobbning

Senaste om Mer om arbetsmiljö