Hoppa till huvudinnehållet
Innovationer

Allt fler jobb görs av robotar

Fysiska robotar och programvaror tar över allt fler arbetsuppgifter. Det visar en undersökning från fackförbundet Unionen. Sex av tio av Unionens klubbar uppger att arbetsuppgifter som tidigare utfördes av människor har automatiserats de senaste fem åren.

Industrin har föga förvånande kommit längst när det gäller automatisering. 63 procent av Unionens industriklubbar uppger att arbetsuppgifter i den svenska verksamheten automatiserats de senaste fem åren. Men även inom tjänstesektorn blir det allt vanligare att låta maskiner ta över arbetsuppgifter. 45 procent av klubbarna inom tjänstesektorn svarar att arbetsuppgifter automatiserats de senaste fem åren.

– Det är inte längre bara monotona arbetsuppgifter vid produktionslinjer som automatiseras, utan alltmer avancerade jobb. Robotar skriver i dag till exempel nyhetsartiklar, ger diagnoser och kör bilar, säger Unionens förbundsordförande Martin Linder i en kommentar.Foto: Camilla Svensk

Unionens klubbar tror att automatiseringen kommer att gå i ungefär samma takt de kommande fem åren. När jobb tas över av maskiner kan det innebära att anställda behöver ny kompetens. Martin Linder anser att företagen behöver bli bättre på att se över och utveckla kompetensen hos sina anställda. På frågan om företaget har en strategi för en kompetensomställning svarade endast tre av tio av Unionens klubbar att deras företag hade en sådan.

Mer om Innovationer

Senaste om Mer om arbetsmiljö