Hoppa till huvudinnehållet
Stress

Stress viktigaste frågan för arbetsmiljöombud

Arbetsmiljön för privata tjänstemän är tuff och sämst ställt är det med den psykosociala arbetsmiljön. Enligt en undersökning från Unionen tycker var fjärde arbetsmiljöombud att den psykosociala arbetsmiljön är dålig på deras arbetsplats.

Arbetsmiljöbarometern är en årlig undersökning där Unionens arbetsmiljöombud får svara på en enkät om hur de bedömer arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats. Enkäten skickades ut till de 7 253 ombuden runt om i landet och 2 727 av dem svarade. Var fjärde sa att den psykosociala arbetsmiljön är dålig.

Stress och för hög arbetsbelastning var den enskilt viktigaste arbetsmiljöfrågan, enligt ombuden. Och störst var stressen och arbetsbelastningen i branschen service och tjänster. Där tyckte bara vara tredje arbetsmiljöombud att den psykosociala arbetsmiljön var bra. Att jämföra med mer än var annat arbetsmiljö inom bygg och fastighet.

Foto: Camilla Svensk

– De nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket behöver genomföras aktivt nu av arbetsgivarna för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Regeringen måste också ge Arbetsmiljöverket tillräckliga resurser för att stärka inspektionsverksamheten och inte bara titta på särskilt utsatta branscher, säger Martin Linder.

Arbetsmiljöbarometern visade också att arbetsplatser där det finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete har betydligt bättre arbetsmiljö. Samtidigt har beläggen för koppling mellan dålig psykosocial arbetsmiljö och psykisk ohälsa blivit allt starkare. För att vända utvecklingen med de ökade sjuktalen, som till stor del beror på ökad arbetsrelaterad psykisk ohälsa drar Unionen slutsatsen att satsningar på systematiskt arbetsmiljöarbete är nödvändigt.

Ladda ner rapporten:

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Stress

Senaste om Mer om arbetsmiljö